Nyheder og aktiviteter / Nytårsparole 2017

Nytårsparole 2017


Hyggelig parade
Som vanligt afviklede Sydvestjysk Brandvæsen en hyggelig nytårsparole på stationen i Ribe fredag den 5. januar.
Med borgmester Jesper Frost Larsen og beredskabschef Jens Mølgaard i spidsen var der deltagelse af repræsentanter fra Falck og politiet samt veteranerne og naturligvis de lokale, aktive brandmænd. Sædvanen tro var der først officiel parade i garagen, hvorefter der var spisning og hyggeligt samvær i undervisningslokalet.
Her blev der serveret sild og små kartofler efterfulgt af wienerschnitzel med tilbehør og is som desert.
Nedenfor ses nogle af de glimt, tidligere beredskabschef Torsten Troelsen fangede med kameraet i aftenens løb, og under bilederne kan du læse de officielle talere.

Søren Christensens motivering af årets brandmand

Formanden for Ribe Brandmandmandsforening, Søren Christensen, motiverede udnævnelsen af årets brandmand:
Udnævnelsen af årets brandmand er her på stationen en fast tradition i forbindelse med nytårsparolen. Titlen tildeles en brandmand, der lever og ånder for sit brandvæsen og det gode kammeratskab, og som altid er villig til at yde en indsats.

I 2017 falder valget på en brandmand, som altid har en positiv tilgang til vores aktiviteter. Han byder aktivt ind og tilbyder sin hjælp ved rigtig mange opgaver - både inden for beredskabet og det foreningsmæssige.

Årets brandmand skal også have stor anerkendelse, for det store stykke arbejde, han laver for foreningen. Her har vi stor glæde af hans evner inden for metalfaget, og blandt andet er det hans fortjeneste, at vi har en stor flot grill, som vi kan bruge til vores arrangementer.

Han er desuden vellidt for altid at bidrage til en god stemning i det daglige. Det gør han med sit altid gode humør - herunder en god portion polsk selvironi.

Årets brandmand 2017 er Gregeorz Ostrowski

 

Kjeld Taumanns tale ved nytårsparolen.

Viceberedskabschef og daglig leder af stationen i Ribe, Kjeld Taumann, kunne i sin tale ved nytårsparolen bl.a. fortælle, at der har været et rekord stort antal udrykninger i 2017, nemlig 148.
Kjeld Taumann sagde bl.a.:
Den 5 februar mistede vi en rigtig god kollega og sidst medlem ved vores veteraner Valdemar, for Valdemar har det at være brandmand og frivillig altid været en stor del af hans liv, og vi gik aldrig forgæves til ham, når vi skulle have en hjælpende hånd.
Æret være Valdemars minde.
Når man går vores brande/udkald igennem for 2017, er det en stigning i forhold til 2016 fra 130 til stationens rekord med i år 148 udkald.
Der er som altid en historie til nogle stykker.
Der har været stigning i blinde alarmer, men der er også kommet en ny, stor kunde i vores område, ja vi har kørt 78 gange til ABA udkald. I skal have stor ros for at i altid møder tals stærk op, men det kan også være vigtig.
Et ABA anlæg får en afgørende betydning fredag d 2 juni, da vi bliver kaldt til brand på Bøgealle via ABA anlægget. Her har en person fået antændt sig selv p.ga rygning, og vi er hurtig på stedet.
Der har været stor ros fra stedet for den hurtige indsat og den måde, hele personalegruppen har fået krisehjælp fra SVJB.
Så læringen må være, at ABA anlæggene er der af en årsag og kan få en afgørende betydning.
Bygningsbrand 13 udkald: igen alt fra meget små brande til d. 14 oktober, her udbrænder et rækkehus i Rønnebærparken.
Lidt usædvanligt havde vi 2 påsatte brand inde for et par dage.

Bådudkald: 6 gang i alt. Kun 2 gang på Låningsvejen og 1 drukneulykke.
(tirsdag 7. marts) 06.42 En yngre mand kan takke en dame for, at han er i live i dag.
Manden er tidlig morgen faldet i åen, og en dame ser på vej på arbejde manden i vandet. Hun ilede til og efter at have alarmeret os, holdt hun mandens hoved oven vande indtil vi kom til. Hun havde ikke kræfter nok til ar bjærge manden.
Hun har ydet en stor indsats og skal have stor ros herfra, hun valgte at være anonym (kendt af SVJB)
Vi siger tit ”gør vi en forskel” Vi køre ofte på Låningsvejen, og lørdag d 9 september er 3 ældre mennesker kørt af vejen. De bliver siddende i bilen. Da vi kommer frem, går vandet dem til næsen og vandet vil stige yderlige 10 cm. De bliver reddet af vores båd, godt underafkølet bliver de bragt i land. Her gør vi helt sikkert en forskel.
Fastklemt i bil – maskine :6 udkald.
Forureninger: hele 18 udkald.
Så fik vi endnu en Mandø ulykke. Den 7 august kommer meldingen ”vogn væltet på Mandø flere tilskadekommende ”den havde vi ikke behøvet” ( vi var mange der tænke tilbage på år 2010) vi sender alt disponibelt mandskab, omfanget er heldigvis ikke som sidste.
En fireårig dreng bliver dræbt og hans bror kvæstet ved ulykken, og her står vi engang imellem som redningsmandskab, vi er der – ambulancen – paramedicineren - lægen og helikopteren. Giver det mening? Denne ulykke giver for mig personlig ingen mening, at en fireårige skal miste livet.
Igen en år skal lyde en stor TAK til Jens for samarbejdet her på stationen, vi skønner på hver gang du lægger din vej forbi.
Tak til:
• Jan for samarbejde på stationen, Nemt (er nu slut?)
• HASSE for arbejde med vores hjemmeside.
• Leif fra hele bådberedskabet for det gode samarbejde vi har fået i gang imellem station Oksbøl kystredningstjenesten, der er din stor fortjeneste.

Som i ved arbejder jeg en del med Beredskabs psykologi og hvad der sker med os som person, når vi oplever en traumatiske hændelse, vi vil arbejde efter, at man kender sig selv og kende disse ord.
Jeg ved hvad der sker, når jeg kommer under voldsomt pres –Jeg kender mine begrænsninger og respektere dem –jeg passer godt på mig selv og mine kollegaer
Med disse ord vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår, Sige tak til jer brandmænd og frivillige for indsatsen i det forgangne år.
Kjeld Taumann uddelte derefter to ti års tegn til Henrik som frivillig og Thomas.

 

Jens Mølgaards nytårstale 2017

Endnu et år er gået og vi har netop taget hul på år 2018 og dermed et helt nyt og uprøvet kapitel for hver enkelt af os.
Jeg tror vi alle hver især har det sådan her på randen af årsskiftet at tankerne flyder tilbage på året der er gået på godt og ondt samtidig med at vi alle bevæger os ind i det ukendte med fornyet håb og forventninger til det år der nu kommer.
Sådan ser vi traditionen tro også ved årets nytårsparader i Sydvestjysk Brandvæsen tilbage på året der svandt.

Her ved indgangen til SVJBs 4 leveår kan vi se tilbage på et år der udrykningsmæssigt ligger nogenlunde på linje med sidste år dog i opadgående kurve med samlet i SVJB 1301 antal udrykninger fordelt på 755 i Esbjerg Kommune, 498 i Varde Kommune og 14 i Fanø Kommune.

Vi har i det forgangne år haft flere større indsatse hvor SVJB enheder på tværs af stationer og kommunegrænser har været indsat sammen og det har virket helt perfekt. Lad mig bare nævne branden på Nørrevang i Esbjerg og på Nordlax i Outrup til eksempler på indsatse hvor vi internt i SVJB nu har fået en størrelse og en slagkraft hvor vi sammen på tværs af stationer står stærkere og hvor vi kender hinanden hvilket alt andet lige gør tingene nemmere derude på skadestederne.

Jeg vil gerne takke alt mandskab på alle stationer i SVJBs område, både kommunale, Falck og frivilligstationer for rigtig godt arbejde i året der er gået. I står klar døgnet rundt – året rundt til at hjælpe borgere i nød i de tre kommuner vi er sat til at servicere.


Ligeledes har vi også i 2017 noteret os at klimahændelser er blevet en integreret og fast del af vores udryknings palette. 2017 bød på flere omgange med ekstrem regn som krævede Sydvestjysk Brandvæsens indsats. Vi har oprustet en del på materielsiden på dette område og vi må erkende at yderligere materiel oprustning til klimaindsats venter.
Blandt andet med baggrund i klimaforandringerne og den forhøjede terrorrisiko vi jo desværre i Europa må leve med har kommunikations og stabsrumsarbejdet og hele træningen i krisestyring haft stor fokus i 2017.

Jeg vil gerne takke alle jer frivillige i det supplerende beredskab i SVJB. I udgør en uvurderlig hjælp både i den skarpe indsats ved klimahændelser og som støtte til brandfolkene og operatørfunktionerne i stabsrummet og jo ikke mindst forplejning/indkvartering der altid står klar når brandfolkene har haft en lang indsatsnat.


Det er de lokale stationer fra de kommunale beredskabsenheder der altid står med førsteindsatsen ved enhver hændelse der måtte ske i vort samfund hvad enten det er brand, redning, miljø, terror eller klimahændelser.
I den første afgørende time i enhver brand, rednings eller miljøindsats er det de kommunale beredskabsenheder der skal kunne håndterer opgaven derude lokalt – HVER GANG.

Den kendsgerning vil jeg tillade mig at påpege for mig at se har stået – og står lidt uklart for landspolitikerne og for så vidt også for KL både når der tales beredskabsforlig i bred forstand og økonomi og slagstyrke for de kommunale enheder i særdeleshed. Det niveaudelte beredskab tror jeg alle finder som både operativt hensigtsmæssigt og økonomisk som rettidig omhu. Men mit nytårsønske skal være at der kommer lidt mere realisme i debatten i forhold til hvad vi har oplevet af krav til besparelser statslige contra kommunale beredskabsenheder de sidste par år.

Det er dog ganske positivt at det her i december på Christiansborg er vedtaget at deltidsbrandfolk fra oktober 2018 ikke længere straffes økonomisk på dagpengeområdet hvis de bliver ramt af arbejdsløshed i deres hovederhverv samtidig med at de bestrider en deltidsstilling som brandmand. Det er en positiv nyhed som de kommunale beredskabschefer på landsplan længe har haft som et stort ønske – Alene signalværdien i det der er vedtaget nu har for mig at se en ny og mere anstændig tone i forhold til alle de brandfolk som hver dag står klar til at hjælpe.

Byggelov, Beredskabslov og certificeringsordninger er ord der det sidste år er brugt mange gange i forbindelse med de ændringer der er besluttet i forhold til det nye Bygningsreglement 2018. Ændringer er på vej, sløret er løftet for nogle, andre er mere diffuse.
Det er dog ganske vist at der kommer til at ske voldsomme ændringer i forhold til vores nuværende virke. Indtil videre kæmpes der hårdt på at udarbejde retningslinjer og vejledninger for fremtidens opgavehåndtering på området.

Mit forsigtige ønske skal blot være at der fortsat vil være en sammenhæng og en kommunikation mellem aktørerne på området og hermed også at redningsberedskaberne også i fremtiden for mulighed for at ind tænke rådgivning om indsatstaktiske retningslinjer og redningsberedskabernes mulighed for brand og redningsindsats ud fra de lokale risikobaserede dimensioneringer der jo ligger til grund for det enkelte brandvæsens opbygning og slagstyrke.

Vi lever i en forandringernes tid, verden af i går er som oftest ikke den verden som vi ser i morgen. Det er en virkelighed som vi alle blot må lære at agere i og forholde os til – At tage op som en udfordring.
Jeg vil gerne kvittere med en stor TAK til alle medarbejdere på stationerne både Falck og kommunalt personale for den positive ånd I altid møder morgendagens forandringer med.

For Indsatslederne og personalet på vores kontor ved jeg at organisationstilpasninger og en til stadighed slankere administration for at nå de økonomiske måltal til tider kan føles som noget ”op ad bakke” når vi nu alle i hverdagen bare har travlt og 37 timer om ugen slet ikke føles som nok for at nå opgaverne. Jeg vil gerne sige jer TAK for jeres indsats og jeres måde at være på. I lever hver især på bedste vis op til Sydvestjysk Brandvæsens værdier om ærlighed – åbenhed og ordentlighed.


Efter kommunalvalget her i 2017 er det en ny Beredskabskommission som skal tegne den overordnede strategiske udvikling af SVJB. Jeg vil gerne sige mange tak til den afgående beredskabskommission for et godt samarbejde hvor jeg ved møderne altid har følt forståelse og tillid fra kommissionens side til det arbejde vi gør i SVJB. Det skal være mit store håb at dette gode samarbejde må fortsætte også med den nye beredskabskommission. Jeg glæder mig og ser frem til samarbejdet.

Nu skriver vi lige om lidt 2018. – Et helt nyt kapitel kan åbnes og et nyt spændende år i Sydvestjysk Brandvæsen venter.

Den risikobaserede dimensionering skal revideres, vi har allerede nu så småt taget hul på revidering af selve risikoanalysen og går herefter i gang med selve dimensioneringsplanen som jo er retningsgivende for materiel, køretøjer, responstider osv. de kommende år.

Ligeledes er det også med udgangen af 2018 at nuværende brandkontrakt i Varde kommune skal fornys og vi vil arbejde hårdt på at få den risikobaserede dimensionering og brandkontakterne på plads som en samlet hele til driftsstart januar 2019. En lang proces venter således i 2018 men jeg vil gerne i den forbindelse sige til alt mandskab på stationerne både Falck og kommunale at vi løbende i processen som altid vil orientere og debattere således alle i SVJB kan følge den proces vi nu går i gang med og som jo er dimensioneringsgivende for de tre kommuners fælles brandvæsen. Disse drop ind møder på stationerne vil jeg og på Falck stationerne sammen med Leif annoncerer løbende.


2018 kommer også til at byde på store Events i Sydvestjysk Brandvæsens område. Jeg tænker her specielt på Tall Ship arrangementet i Esbjerg som skal afvikles i juli måned. Det bliver helt sikkert et arrangement som også i Sydvestjysk Brandvæsen kommer til, sammen med de øvrige myndigheder, at fylde meget gennem hele det kommende forår og sommer og jo ikke mindst under selve arrangementet hvor jeg forventer at vi skal have styrket det daglige vagtberedskab både på indsatleder og mandskabsniveau og hvor flere stationer forventes inddraget i arbejdet med dette arrangement.

Men nu er det nytår. I dag skal vi se tilbage på året der gik og vi skal fejre det nye års kommen.

Tak for samarbejdet til Varde, Fanø og Esbjerg kommuner og her særligt koordinationsudvalget (bestyrelsen) for god sparring i året der er gået.

Tak til Falck områdeleder Jan Larsen for det gode samarbejde. Grundet omlægninger i Falck bliver det nok sidste gang vi holder nytårsparade som bofæller her på station Ribe idet Falck har valgt at flytte de opgaver firmaet udfører fra station Ribe. Tak for gode år som naboer i samme hus. Vi har i SVJB altid følt samarbejdet rigtig fint.

Tak for samarbejdet i 2017 til Politiet, og tak til pressen for året der er gået.

Men ikke mindst tak til alle medarbejdere, fastansatte, deltidsansatte og frivillige i SVJB for året der gik.

GODT NYTÅR