Nyheder og aktiviteter / Nytårsparole 2016
 
 
 
 
 
 

Nytårsparole 2016

Hæder til seks brandfolk
 
Egon fik en flot sølvøkse af Søren
 
 
Ved nytårsparolen var der hæder til seks brandfolk samt udnævnelse af årets brandmand, som du kan læse om på nyhedssiden.
Beredskabschef Jens Mølgaard kunne overrække ti års tegnet til Jens Peder Kragelund, 20 års tegnet til Flemming Pedersen, Normann Nielsen og Carsten Christensn, mens Petra Madsen fik 25 års tegnet.
Egon Grosen skule have 25 års tegnet som deltidsansat brandmand, men da han fik 25 års tegnet for otte år siden som frivillig, kan han i følge beredskabsstyrelsens regler ikke få endnu et 25 års tegn.
Til gengæld overrakte formanden for brandmandsforeningen, Søren Christensen, en flot sølvøkse med tegn på de mange års store indsats.
Søren Christensen mente, at Egon er den, der har lavet flest skader på materiellet, men også, at han er en rigtig god og vellidt kollega samt et godt og rart mennese.
Det med skaderne mener Egon selv er lidt af en overdrivelse.
Han stopper i øvrigt som holdleder for at gå over til at blive dagbrandmand,
 
Petra Madsen fik 25 års tegnet af Jens Mølgaard
 
 
118 udrykninger i 2015
 
 
 
Antallet af udrykninger i 2015 har været stort set lige som i 2014 - nemlig 118 eller 116 alt efter, hvordan klimaopgaverne tælles med.
Det fortalte beredskabsinspektør, stationsleder Kjeld Taumann ved årets nytårsparole.
Men har antalleet af udrykninger været stort set uændret, så er der sket mange andre ændringer på stationen, kunne Kjeld slå fast.
Han omtalte bl.a. udskiftningen af køretøjer, hvor en del biler er faset ud til fordel for et nyt, fantastisk køretøj (den nye Unimog. red).
- Så nu kører vi ikke i gamle mælkebiler, handicapbiler og en Unimog fra 1969. Nu kører vi i rigtige brandbiler, lød det fra Kjeld Taumann.
Han omtalte også fejlalarmerne fra ABA som "træls" at køre til men kunne samtidig oplyse, at forebyggelsesafdelingen ihærdigt arbejder på at minimere disse alarmer.
- Og ABA-anlæggene redder hvert år værdier og menneskeliv, slog han fast.
Stationen har været forskånet for de store brande og ulykker i 2015, men et par hændelser blev dog omtalt.
- I maj blev vi kaldt til brand i Bispegade, og hvem blev vi modtaget af? Jo såmænd vores gamle chef, Torsten Troelsen, der havde brand i en vaskemaskine. Så du har jo ikke helt glemt os, lød det med et glimt i øjet.
Om den anden hændelsen sagde Kjeld: - I november blev vi kaldt til en fastklemt på Koldingvej. Dem har vi jo flere af om året, men denne gang var det vores kollega Henrik, der skulle hjælpes. Det er jo det, man bliver udsat for, når man er brandmand i et lille samfund som Ribe. Så kommer den psykologiske belastning tæt på. Denne opgave blev også løst rigtig flot, og Henrik er OK igen.
I foråret blev der gennemført en uddannelse af nye brandmænd, og ti bestod.
- Det er rigtig flot, og vores lokale instruktører har gjort en rigtig flot, frivillig indsats. Flere af de nye er nu ansat som deltids- og dagbrandmænd.
Kjeld Taumann takkede erhvervslivet og flere firmaer for, at de giver deres medarbejdere fri til at være brandmønd.
Kjeld Taumann beklagede, at ambulanceberedskabet har forladt stationen.
- Det er et stort tab for stationen som helhed, men Falck er på vej med nye tiltag.
Assistancestationsleder fra Falck, Jan Larsen, takkede for det gode samarbejde og nævnte, at den tidligere ambulancegarage nu er blevet hjemsted for en ladvogn, og der er ansat to medarbejdere med tilknytning til stationen i Ribe.
- Og jeg vil gerne takke for den fine modtagelse, de to har fået her på stationen, lød det fra Jan Larsen.
 
Jan larsen (t.v.) i samtale med tidligere Falck-reddere, der også var med til nytårsparolen.


Mange og store forandringer
 
Beredskabschef Jens Mølgaard sagde bl.a. i sin tale ved nytårsparolen på Ribe Brandstation:I hverdagen kigger vi alle fremad både som mennesker og som en del de organisationer vi nu engang hver især i dagligdagen måtte være en del af.
Men en gang om året netop her ved nytårstid er det en tradition at kigge tilbage på tiden der er gået og ved denne tid sammen og hver for sig at lave sin efter rationalisering på året der nu er ved at være gået. Erfaringer vi har draget, gode ting der er sket og selvfølgelig også en tanke til de bump på vejen året har givet os hver især.
Dansk Redningsberedskab har de sidste flere år levet en særdeles omtumlet tilværelse. 2012 bød på en noget tvivlsom og luftig analyse der næsten grænsede til det useriøse - 2013 var i den grad præget af tanker om hvor er det egentlig lige var vi skal hen og så i 2014 kom der pludselig, på trods af nedsatte strukturudvalg mv. en økonomiaftale mellem KL og Finansministeriet der bød på beredskabssammenlægninger og enorme besparelser på de kommunale beredskabsområder..
Et særdeles uskønt forløb generelt set og jeg tænker bare at så er det jo godt vi lever i Vestjylland - I en del af landet hvor alle tænker så må vi jo have det til at køre.
Sydvestjysk Brandvæsen opstod 1. januar 2015 af disse beslutninger og vi gik i gang med en sammenlægning af beredskaberne i Varde, Fanø og Esbjerg Kommuner. En stor opgave der samtidig bød på økonomiaftalens rigtig store besparelser.
Her ved udgangen af året 2015 kan vi med glæde konstatere at de lokale politikere i vore tre byråd har haft en tilgang til vores område om at der skal leveres et sikkert og fornuftigt Redningsberedskab til borgerne i de tre kommuner Sydvestjysk Brandvæsen servicerer.
Det har betydet at de af økonomiaftalens varslede besparelser blev minimeret og vi således her med udgangen af 2015 kan give den status at vel skal der spares på redningsberedskabet og vel har det betydet ændringer hvor vi desværre også har måttet sige farvel til gode og dygtige medarbejdere såvel i administrationen som på det operative område hvor vi har måttet tage afsked med Indsatsledere der igennem mange år har gjort et flot og godt stykke arbejde for beredskaberne.

Jeg vil gerne Takke jer hver især vi har måttet sige farvel til for den store indsats I har ydet for beredskaberne. Jeg ønsker jer alt mulig lykke fremadrettet og flere af jer fortsætter til min glæde med en anden tilknytning til Sydvestjysk Brandvæsen.


Men Jeg vil også samtidig gerne takke Beredskabskommissionen og politikerne i vore tre kommuner for at I har skabt et grundlag for at vi nu i Sydvestjysk Brandvæsen kan levere et beredskabsfagligt fornuftigt produkt til borgerene i vore kommuner. Det havde vi ikke kunnet hvis vi skulle have levet op til finansministeriets krav.
Sydvestjysk Brandvæsens første leveår har betydet mange og store forandringer for alt personale som arbejder for os. Både fastansatte, Deltidsansatte og frivillige.
Jeg ved det har været omvæltningernes tid og jeg ved at mange af jer har følt det som næsten grænseoverskridende forandringer.
Vi er blevet et kæmpe geografisk område med mange stationer spredt over hele vores dækningsområde og jeg ved at det kan være svært at føle nærvær når vi alle er så langt geografisk fra hinanden i dagligdagen. Jeg ser det som vigtigt og gør alt hvad jeg kan for at informationsniveauet føles så højt som muligt i hele vores organisation. Jeg ville rigtig gerne have været mere tilstede ude på stationerne i det forgangne år men har måttet erkende at vi nok skal lidt mere i aktiv driftsfase organisatorisk før jeg kan nå det mål.
Vi må blot erkende at i en stor organisation kan vi ikke alle være overalt og jeg følger i stedet både deltidsansatte og frivillige nøje via mine faste folk i den operative afdeling.
Tak til alle deltidsansatte, både kommunalt ansatte og Falck ansatte for jeres store indsats i året der er gået. I er klar til at rykke ud når borgerene har behov for jeres hjælp.
Tak til alle jer frivillige i vores organisation. I gør hver især et flot og godt stykke arbejde både når det gælder alle mulige serviceopgaver i vore kommuner og I viser også gang på gang at I er klar når eksempelvis klimaberedskabet aktiveres og naturen viser sig fra den barske side. Det er guld værd og I gør alle en kæmpe indsats. Tak til jer alle.
Tak for 2015 til alle jer på kontoret i såvel Operativ som forebyggelse og administration. – I har om nogen mærket forandringernes vinde blæse. I har om nogen mærket den usikkerhed Dansk Redningsberedskab har været inde i og I har alle oplevet store forandringer i jeres dagligdag – arbejdsopgaver der er ændret, daglige rutiner der ændres, og i starten af året opbygning af et samlet kontor for tidligere tre beredskaber.
I januar 2015 begyndte vi i fællesskab at bygge en helt ny organisation og dagligdag op for hver enkelt af jer. Jeg ved det til tider har været svært, jeg ved der har været kameler der skulle sluges og jeg ved at truende besparelser og effektiviseringer har kostet på det menneskelige og faglige plan for hver enkelt af jer.

Jeg vil gerne takke jer hver især for den kæmpe indsats I har ydet igennem året - Mange af jer har arbejdet i døgndrift for at nå delmålene der var sat og mange af jer har måttet vende jer til en helt ny slags hverdag. I har gjort det godt og jeg føler faktisk godt vi sammen kan være lidt stolte af det vi i fællesskab har nået på bare et enkelt år. Tak og godt gået.
2015 har i Sydvestjysk brandvæsen budt på i alt 1104 udrykninger mod 1046 året før.
Vi har i Sydvestjysk brandvæsen i det forgangne år været forskånet for de helt store ulykker og katastrofer. Vi har dog også i år igen måttet rykke ud til brande og ulykker der har kostet menneskeliv og store værdier.
Og det er vi i Sydvestjysk Brandvæsen os bevidste. Vi ved at hver gang vi rykker ud er det et nødråb og hver gang er det vigtigt at vi viser empati for dem der har brug for vores hjælp. Det er en dyd vi aldrig glemmer og det er en dyd som hver os der arbejder i faget såvel Fastansatte som deltidsansatte og frivillige driver os til at være klar døgnet rundt - året rundt
Også i år har vi måttet sande at vejrliget og de begyndende klimaforandringer kan mærkes både hvad angår ekstrem regn og storme. Det er et parameter vi i Redningsberedskabet må planlægge for og et område vi desværre er nødsaget til at opruste på såvel materielmæssigt som mandskabsmæssigt således vi fortsat også de kommende år kan levere et robust afhjælpende beredskab for de skader klimaforandringerne giver.
Terrorens grimme ansigt har vi heldigvis i vore område været forskånet for også i 2015 selvom den ubarmhjertigt syntes at rykke tættere og tættere på og over de senere år til stadighed bliver mere og mere nærværende - et parameter som vi som Redningsberedskab må forholde os til og til stadighed have i tankerne.
Nu er vi på vej ind i et nyt år – Sydvestjysk Brandvæsens andet leveår. Jeg syntes vi sammen har gjort et flot stykke fødselsarbejde for vores nye fælles brandvæsen og jeg er sikker på at vi sammen i 2016 også kan får vores selskab ind i en stabil driftsfase.
Man kan være mere bekymret for om forligspartierne på Christiansborg formår at få skabt et holdbart beredskabsforlig for de kommende år – Et arbejde vi jo med undren kan konstatere cykler frem og tilbage med forskellige udmeldinger - dog hører vi jo i alle festtalerne at man vil skabe fremtidens robuste beredskab som en fortsættelse af besparelsesaftalerne med KL - Det bliver spændende at følge.
Tak for samarbejdet med bestyrelsen (koordinationsudvalg). Jeg har sat stor pris på samarbejdet og den åbenhed og tillid I viser os.
Tak for 2015 til den nye fælleskommunale Beredskabskommission, et første år med intens mødeaktivitet og store beslutninger hvor der er udvist stor interesse for et stabilt redningsberedskab.
Med tak for samarbejdet i 2015 vil jeg ligeledes ønske Politiet og alle vore samarbejdspartnere i de tre kommuner et godt nytår
Men i særdeleshed TAK for samarbejdet til alle fastansatte, deltidsansatte og frivillige i SVJB herunder også stor tak til vore gode kollegaer i Falck rundt på stationerne i vores område.