Årets Brandmand

 

Hvert år i forbindelse med Ribe Brandvæsenets nytårsparade offentliggøres samtidig årets brandmand. Årets brandmand vælges af Ribe Brandmandsforeningens formand og beredskabschefen i forening.

Jørgen Bech indstiftede nyt legat ved receptionen i forbindelse med Ribe kommuanle Brandvæsenets 100 års jubilæum den 31. marts 1990.

Et helt nyt legat blev indstiftet på selve den store dag - brandinspektør Niels Bechs mindelegat - indstiftet af Niels Bechs søn, direktør Jørgen Bech, der selv har været aktiv brandmand i godt en halv snes år.

Faktisk har min familie været med i 79 af de 100 år, fortalte Jørgen Bech i forbindelse med legatindstiftelsen.

Min bedstefar kom ind i korpset i 1890, altså ved dets start, og var med til 1910. Min far var med fra 1925 til 1963 og blev i 1947 udnævnt til brandinspektør - og jeg selv var aktiv fra 1951 til 1964, hvor jeg måtte træde ud på grund af tidsnød. Til gengæld har jeg så fornøjelsen af at være medlem af beredskabskommissionen, fortsatte Jørgen Bech.

Niels Bech levede og åndede for "sit" brandkorps, og blandt de ting, han satte allerhøjest var et godt kammeratskab samt viljen til altid at yde en indsats, når det var påkrævet. I den ånd, og til minde om sin far, indstiftede Jørgen Bech sit legat og han foreslog, at afkastet fra kapitalen går til at købe et ur, der hvert år ved korpsets nytårssamling, skal hædre den brandmand, der har ydet en særlig indsats i årets løb.

Mindelegatet

Det mindelegat, der ligger bag udnævnelsen af årets brandmand, er indstiftet af fabrikant Jørgen Bech og hustru, overlærer Anna Kirstine som minde over Jørgen Bechs far, Niels Jørgen Frederik Bech.

Han var skolebetjent i Ribe og født i byen i 1899. Fra 1925 til 1941 var han brandmand, frem til 1944 brandassistent og derefter blev han 2. vicebrandinspektør og vicebrandinspektør, indtil han sluttede karrieren som brandinspektør i perioden fra 1947 til 1963. Han døde den 29. august 1966.

Mindelegatet er indstilfet den 1. april 1990, og i legatet hedder det om Niels Bech: "Han levede og åndede for sit brandvæsen og blandt de ting, han satte allerhøjst, var et godt kammeratskab, samt viljen til altid at yde ein indsats, når det var påkrævet".

Følgende er valgt til årets brandmand

1990 - Brandmand Ib Zoega

1991 - Brandmand Jens Hunderup

1992 - Brandmand Victor Pedersen

1993 - Brandmand Bent Hausted

1994 - Brandmand Gert Witt

1995 - Indsatsleder Kjeld Tauman

1996 - Brandmand Frode Beyer

1997 - Brandmand Egon Nissen

1998 - Viceberedskabsinspektør Lars Nielsen

1999 - Brandmester Jørgen  Ahlquist

2000 - Brandmand Mark Vind

2001 - Brandmand Claus Pedersen

2002 - Brandmand Valdemar Jensen

2003 - Brandmand Steen Sahl

2004 - Brandmester Preben Madsen

2005 - Brandmester Egon Grosen

2006 - Brandmand Lars Andersen

2007 - Viceberedskabschef Torsten Troelsen

2008 - Brandmand Anders Rohr Jørgensen

2009 - Brandmand Søren Christensen

2010 - Brandmand Flemming Petersen

2011 - Brandmand Ove Jepsen

2012 - Brandmand Jan Christiansen

2013 - Brandmand Henrik Sørensen

2014 - Indsatsleder Thomas Laugesen

2015 - Brandmand Henrik Asberg Olesen

2016 - Brandmand Ole Q. Christensen

2017 - Bandmand Gregeorz Ostrowski