Bestyrelse i Ribe Brandmandsforening består af flg.
 
 
    
Formand
Søren Christensen
 
Tlf. 20 98 51 21
 
Send mail
 
 
    
Kjeld Tauman
 
Tlf. 20 69  89 36
 
 
 
    
Kasserer
Egon Grosen
 
Tlf. 20 69 89 73
 
 
 
   
Lars Andersen
 
Tlf. følger
 
 
 
 
    
Flemming Petersen
 
Tlf. 
 
Send mail
 
_________________________________________________________
 
 

Suppleant: Henrik Damgård.

 

Revisorer: Carsten Christensen, Thomas Laugesen.

Suppleant: .

 

Fanebærer: Flemming Petersen.

Fanejunker: John Thomsen.

 

MED-repræsentant og talsmand: Søren Christensen.