Nyhedsside

Stor ros til brandvæsnet

 
Med en stor og hurtig indsats lykkedes det - som beskrevet nedenfor disse linjer - Sydvestjysk Brandvæsen, Station Ribe, at hindre en voldsom brand i Rønnebærparken i at brede sig.
Den indsats bliver nu påsknnet af naboen til det brændende rækkehus, Martin Celinder.
I JydskeVestkysen er han citeret for at sige, at han kan takke Sydvestjysk Brandvæsen for, at hans hus ikke også gik op i flammer.
Til JydskeVestkysten siger Martin Celinder: "Det kan jeg takke Ribe Brandvæsen for. Det var en meget hurtig og målrettet indsats fra deres side, som betød, at mit hus blev reddet. Der er en brandmur mellem de to rækkehuse, men jeg kunne se, at brandvæsnet gjorde alt, hvad det kunne, for at mit hus ikke også skulle brænde"
Det kunne dog ikke hindres, at Celinders hus blev røg- og sodskadet, og han er i følge avisen indlogeret på hotel i byen, mens huset bliver gjort beboeligt igen.
 
 
 

Rækkehus raseret af brand

 
(Lørdag 14. oktober) Et af de rækkehuse, der udgør Rønnebærparken i Ribe, blev midt på lørdag aften raseret af en voldsom brand.
Meterhøje flammer slog ud af stuevinduet, da Sydvestjysk Brandvæsen kom til. Der blev omgående sat to røgdykkerhold ind med to højtryksrør, ligesom der blev lagt en bc-udlægning. Desuden blev der etableret vandforsyning fra en brandhane på Mosevej for at sikre tilstrækkelig med vand til slukningsarbejdet.
Takket været den hurtigt indsats lykkedes det at begrænse ilden til det hus, hvor den var opstået. Huset blev stort set totalt raseret af ild og røg, og det var nødvendigt at hugge hul i taget for at sikre, at ilden var slukket.
Da der en overgang var frygt for, at en person kunne være i huset, blev en ambulance fra Ambulance Syd rekvireret.
Det viste sig, at husets mandlige beboer i følge politiet var kommet ud. Det sørgede en nabo for, da han opdagede branden. Beboeren blev kørt til sygehuset til observation for røgforgiftning.
Sydvestjysk Brandvæsen havde tre slukningskøretøjer samt en indsatsledervogn på stedet, og politiet kom med to udrykningskøretøjer.
Slukningsarbejdet og efterslukningen varede til de sene aftentimer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snarrådig indsats

 
(Tirsdag 10. oktober) En brand, der kunne have udviklet sig til noget slemt, blev afværdiget ved en snarrådig indsats fra personalet i en af Ribes restaurationer.
Der var gået ild i en frituregryde, men en snarrådig indsats hindrede ilden i at brede sig.
Personalet lagde resolut et låg over gryden og derefter et brandtæppe, hvorefter de bar gryden ud i sikker afstand fra bygningen.
Derefter søgte de råd hos Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe for at få at vide, hvordan ilden definitivt slukkes.
- Det er sådan, at en frituregryde, der har været ild i, bliver meget varm, og lige så snart låget fjernes, selvantænder olien, fortæller indsatsleder Jan Christiansen, der videre fortæller, at han slukkede ilden endeligt med en speciel håndsprøjte, der er beregnet netop til formålet og som fandtes i restaurationskøkkenet.
- Personet har gjort det helt rigtige ved at få gryden ud og søge hjælp hos os. Det var en virkelig fin indsats, understreger Jan Christiansen.
 
 

Par reddet fra højvande

 
(Søndag 8. oktober) Et par, der var på ferie i det sydvestjyske, blev denne søndag eftermiddag reddet, da de under højvande var gået i stå med deres bil på Låningsvejen.
Parret kunne selv via mobiltelefon alarmere vagtcentralen, der kaldte Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe ud.
Der var rigtig meget vand inde, og det var stigende, da parret forsøgte at køre fra Mandø til fastlandet.
Brandvæsnet satte en båd i vandet, og det lykkedes hurtigt at få kontakt med de nødstedte, der blev sejlet ind til fastlandet.
Bortset fra våde sko og strømper, var parret ikke kommet noget til.
 
 
 
 

Ild fra skorsten

(Lørdag 7. oktober) Smukt ser det ud med en kraftig flamme mod den store himmel, når der på Ribe Biogas brændes overskydende gas af, men denne nat til lørdag gav det anledning til en misforståelse.
En forbipasserende så gasflammen og troede, at det var en flamme fra en skorsten, og at der var brand.
Derfor blev brandvæsnet alarmeret, men der var altså tale om en kontrolleret afbrænding, som i øvrigt hurtigt var overstået.
 
 
 
 
 
 

Godt forberedt

 
(Tirsdag 3. oktober) Når brandvæsnet bliver kaldt ud, ved brandfolkene i store træk, hvad det er, de skal ud til. Om det er en brand, en ulykke eller noget helt tredje.
Men den konkrete opgave kender de først, når de er på stedet. Og derfor gælder det om at være så godt forberedt som muligt på alle forskellige scenarier.
Derfor holder brandvæsnet jævnligt øvelser, og denne tirsdag aften var det en af de 12 årlige af slagsen, der løb af stablen.
Der blev bl.a. øvet slangeudlægning og udlægning med skum, og der blev øvet redningsopgaver. Den ene gik ud på, at en person var kvæstet på et repos, og vedkommende skulle sikres på en stiv båre, og derefter sliskes ned via en stige til ambulancefolkene. I det andet tilfælde var en person kommet i klemme under en jerncontainer. Containeren skulle løftes med løftepuder og sikres med afstivning, inden personen kunne reddes og overgives til ambulancepersonalet.
Stort set alle brandmænd deltog i øvelsen, og indsatsleder Thomas Laugesen fortæller, at øvelsen fik et særdeles fint forløb.
På billederne kan du se glimt fra de enkelte opgaver.

Ild i køkken

 
 
(Lørdag 30. september) Et køkken blev ødelagt og resten af lejligheden røgskadet, ligesom der måtte brydes hul i taget, da der lørdag aften opstod ild i køkkenet.
Meldingen lød på, at det ikke kunne udelukkes, at der var personer i lejligheden. Det viste sig dog heldigvi ikke at være tilfældet, og den tilkaldte ambulance kom ikke i brug.
Brandvænet klarede slukningen med et højtryksrør, ligesom man med termisk kameera sikrede sig, at der ikke var ild andre steder.
Indatsleder Thomas Laugesen fortæller, at ilden var koncentreret i det pågældende køkken, hvorfra den bredte ig til loftet via en ventillationskanal.,Det var kun en smule røg, der trængte ind i loftet over nabolejligheden. Det blev klaret med en ventillator.
Skadesservice blev tilkaldt for at sikre indboet.
 
 

Ild i toiletpapir

 
(Lørdag 23. september) Et håndklæde og noget toiletpapir var udbrændt, og der var en mindre røgskade, men ellers skete der ingen skade på personer eller bygninger, da der opstod ild i ejendommen på Ribevej.
Indsatsleder Jan Christiansen fortæller, at ilden var gået ud, da brandvæsnet kom: - Vi kunne klare indsatsen med at ventillere og lufte ud.
 
 

Vandet kom tæt på stationen

(Lørdag 16. september) Lørdagens voldsomme regnskyl over store dele af Ribe havde også nær sat brandstationen under vand.
Odins Plads blev oversvømmet, og dermed trængte vandet også ud på pladsen foran brandstationen, hvor vandt var ganske få centimeter fra at trænge ind i selve stationen under portene.
Nogle brandmænd fandt en kloak og fik rodet op i den med nogle lange stænger, og det betød, at kloaken begyndte at trække bedre og vandet sank igen, inden der skete skade.
 
 

Veje blev oversvømmet og hus sikret med sandsække

 
(Lørdag 16. september) Hvor meget nedbør, der faldt over Ribe i de tidlige eftermiddagstimer lørdag, har det ikke været muligt at få opklaret. Men det ligger fast, at der kom en ordentlig tordenbyge, der var så kraftig, at flere veje blev oversvømmet.
Det gjaldt bl.a. Industrivej med tilstødende gader på Nørremarken, samt Odins Plads inde i byen.
Indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen, Thomas Laugesen, fortæller, at nedbøren var så kraftig, at der på Industrivej med omkringliggende gader var fem til seks steder, hvor vandet stod i en højde på 30 til 50 centimeter over køebanen.
- Det var så slemt, at vi ikke kunne pumpe det væk, for vi kunne ikke komme af med vandet, fortæller Thomas Laugesen.
I stedet foranledigede indsatslederen, at kommunens folk satte advarselsskilte op.
I Vilslev måtte brandvæsnet sørge for, at et hus blev "pakket" ind i sandsække, idet vandet truede med at løbe ind i huset. Det hindrede sandsækkene.
Billederne viser situationen på Industrivej.
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandmandsforeningen var også med

(Lørdag 16. september) Medlemmer af Ribe Brandmandsforening og pårørende – 52 børn og voksne i alt – gav deres bidrag, da Stafet for Livet til fordel for bekæmpelse af kræft løb af stablen denne lørdag formiddag på Hovedengen i Ribe.
Det var første gang, Stafet for Livet blev Arrangeret i Ribe med omkring 750 deltagere i alt, og de mange mennesker gik eller løb i 24 timer for at samle penge ind til det gode formål.
Vejrguderne havde ikke været arrangørerne nådige. Hovedengen var for en stor dels vedkommende oversvømmet af vand, og der hvor der ikke var blank vand, var der mudder og pløre i rigt mål.
Men de gæve mennesker, der stod bag arrangementet, lod sig ikke sådan gå på.
Arealet, hvor aktiviteterne skulle være, blev indskrænket, og løbsruterne blev flyttet fra Hovedengen og op på det tørre, så den korte rute gik omkring Dan Hostel Ribe (vandrerhjemmet), mens den lange rute gik op gennem Kolvigs gård via Skibbroen rundt om Slotsbanken og retur igen.
Som et led i de mange arrangementer var det planlagt, at Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe skulle komme med den store Unimog samt bådberedskabet, som skulle demonstreres. Bådene blev der ikke plads til, men Unimog’en gjorde til gengæld god fyldest. Da først noget af luften i dækkene blev lukket ud og trækket på alle fire hjul blev slået til, kunne den forcere mudderet og trække Røde Kors’ samarittervogn fri af æltet. Og derefter kunne børn og voksne beundre det 7,5 tons effektive køretøj.
For de mange deltagere i stafetten blev det en våd fornøjelse at løbe og gå turene. Lørdag eftermiddag satte en kraftig tordenbyge i over Ribe og omegn, og den hældte kaskader af regn ned over alle.
Stafetten foregik på den måde, at de forskellige holds mange deltagere i 24 timer gik eller løb på en af de to ruter, og det blev honoreret med sponsorbidrag, der alle gik til forskning i kræft.
Her under kan du se nogle indtryk fra det store arrangement. Det er brandmandsforeningens hold, der optræder i de hvide t-shirts.

Træ væltede

 
(Onsdag 13. september) Stormen gik heller ikke stille over Ribe-egnen.
På Hjortvadvej væltede et stort træ ud midt på kørebanen og hindrede trafikanterne i at bruge vejen.
Folk fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe rykkede ud og fik træet savet op og fjernet fra kørebanen.
For indsatsleder Thomas Laugesen blev det til endnu mere arbejde.
Han måtte en tur til Kammerslusen, hvor den ene af de yderste to porte ikke kunne lukkes, men stormen var dog ikke kraftigere, end at de inderste porte kunne holde presset, og brandvæsnet kom ikke i aktion.
Thomas Laugesen måtte også en tur til Bramming, hvor en tagrygning var ved at falde ned.
På billederne her under kan du se situationen fra Hjortvadvej.

Øvelse gør mester

 
Rutiner skal holdes ved lige og nye ting skal læres.
Sådan også for brandmænd.
Sydvestjysk Brandvæsen er netop i gang med en række øvelser i det store og imponerende øvelsesområde Falck Safety Service i Ugelvig ved Esbjerg.
Dramatisk ser det ud med kopier af helikoptere, redningsbåde, skibsmodeller og meget andet, som der gentagne gange har været tændt ild i, og dramatisk ser det ud, når sodsværtede brandmænd svedende kaster sig over en dansk vand efter i flere minutter at have opholdt sig i røgfyldte rum iført fuld åndedrætsbeskyttelse og heldækkende branddragter for at slukke den antændte ild.
Denne aften gælder det bekendtskabet med ammoniak, som er et særdeles farligt kemikalie, samt slukning af en brand i et motorrum på et skib og derefter slukning af en brand i et mekanikerværksted.
Instruktørerne giver oplysninger, inden røgdykkerholdene sendes ind i de brændende rum, og efter indsatsen bliver der evalueret både instruktør og hold i mellem og mandskabet indbyrdes.
Der bliver givet tips videre som eksempelvis, at man i skibet skal passe på slangekoblingerne, for de har det med at sætte sig fast, så brandslangerne ikke kan trækkes længere. Alle hjælpe alle og alle passer på hinanden.
Deltagerne i øvelsen er denne aften mandskab fra station Ribe og Fanø, men alle i det kommunale beredskab herunder frivillige kommer i gennem øvelsen, mens Falck sørger for deres folk, som også er en del af Sydvestjysk Brandvæsen i Esbjerg og Varde Kommuner.
- Ugelvig er et rigtig godt sted at øve. Det er et af de meget få steder i Europa, vi kan arbejde med ammoniak, som der findes store lagre af ikke mindst i Esbjerg. I dag så vi kun stoffet, og hvordan det opfører sig i virkeligheden, men næste gang skal vi iklædt kemikaliedragter også arbejde med stoffet, fortæller viceberedskabschef og instruktør Kjeld Taumann, Ribe.
Han fortæller videre, at en af fordelene ved Ugelvig er, at man her kan bruge olie til at illudere brande med fremfor de steder, hvor der ”kun” må bruges halm og træ. Olien giver langt flere muligheder og et mere realistisk billede.
For brandfolkene gælder det om at være så godt forberedt på enhver tænkelig situation som muligt, og nogle vil så måske spørge: - Hvorfor skal brandmænd fra Ribe så lære at slukke brande i store skibes motorrum?
Baggrunden er, at brandfolk i Ribe bliver kaldt til Esbjerg for at stå stand by med en slukningsenhed, hvis mandskabet i Esbjerg er kaldt ud til store opgaver, der kræver meget mandskab og materiel.
- En brand i et stort skib kan lige så godt opstå i det tidsrum, hvor Ribe holder stand by i Esbjerg, og derfor skal folkene i Ribe også være forberedt på en sådan situation, forklarer Kjeld Taumann alt mens mørket falder mere og mere på over øvelsespladsen i Ugelvig og de elektriske lys oplyser scenariet.
Og det er en flok trætte brandfolk, der ved 23-tiden atter er hjemme på de respektive stationer efter en lærerig aften.
Herunder kan du se billeder fra øvelsen:

Tre personer reddet i land fra Vadehavet

 
 
(lørdag 9. september) Tre ældre mennesker blev stærkt underafkølet reddet i land fra Vadehavet mellem Vester Vedsted og Mandø tæt på Låningsvejen.
De tre personer blev i tre ambulancer kørt til observation på Sydvestjysk Sygehus, men i følge politiets indsatsleder var de sluppet uden kvæstelser. Alle tre var dog stærkt underafkølede.
Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe sendte bådholdet, Unimog'en og indsatsleder til stedet.
De tre var i bil kørt ud på Låningsvejen, hvor de blev overrasket af højvandet. Da bilen kørte fast, kunne de tre ikke komme længere alt mens, at vandet steg omkring bilen.Det skete meget hurtigt, da der var spring i vandet.
Fra land kunne man se biltaget rage op over vandet, men det var umuligt at få kontakt til personerne i bilen, og i første omgang troede redningsfolkene kun, der var een i bilen.
Unimog'en kørte så langt det var muligt ud på Låningsvejen, og herfra bevægede en brandmand sig gennem vandet ud til bilen. Han gik i vand til midt på livet og kunne konstatere, at der ikke var een men tre personer i bilen.
Samtidig blev båden sat i vandet ved Ebbevejen, og da båden nåede frem, viste det sig, at personerne i bilen sad i vand til halsen inde i bilen.
De blev alle sejlet i land til de ventende ambulancer.
I det gode sensommervej var der mange mennesker ved Ebbevejen, og politiet afspærrende stykket fra diget til Ebbevejen, så redningsfolkene kunne arbejde i ro.
 
 
 
 
 
 
 

Brandvæsnet er med

 
Når Stafet for Livet til fordel for bekæmpelse af kræft løber af stabelen i Ribe, er Sydvestjysk Brandvæsen station Ribe også med.
Arrangementet starter lørdag den 16. september klokken 10.45 på Hovedengen i Ribe og varer i 24 timer.
Lørdag fra start til klokken 16 deltager brandvæsnet med en brandslukningsenhed, der er bygget op på en Unimog, samt med bådberedskabet.
Her kan publikum se og høre mere om brandvæsnet.
Unimog'en er et specialkøretøj, der har en høj frigang og derfor er velegnet på svært tilgængelige områder så som enge og på meget lavvandede områder, hvor almindelige køretøjer ikke kan komme til. Bilen har tidligere vært slukningsenhed i Norge, hvor den blev anvendt meget til plantagebrande.
Ud over funktionen som brankøretøj bruges Unimog'en også til redningsopgaver.
Brandvæsnet råder også over to hurtigtgående motorbåde, der er velegnede til indsatser dels i å-systemet og dels i vadehavet.
Det hele kan du se og høre mere om under Stafet for Livet, der i øvrigt byder på et meget stort program.
 
 
 
 

Familie reddet i land

(søndag 3. september) Det var en sulten familie, bådholdet fra Sydvestjysk Brandvæen i Ribe søndag morgen tidligt hentede i land fra Langli.
Familien var i en mindre kabinebåd sejlet til Langi lørdag formiddag for at nyde en frokost.
Da familien skulle sejle hjem igen, var vandet faldet så meget, at båden stod fast på grund. Selv da højvandet senere kom, var der ikke vand nok til, at båden kunne komme fri. Til gengæld var der for sumpet til, at Sydvestjysk Brandvæsen kunne køre til Langli.
Først søndag morgen tidligt var vejrforholdene til, at den strandede familie kunne hentes.
Natten havde familien tilbragt i en lille hytte, der normalt anvendes af fugletællere.
- Familien havde kun haft et par æbler at spise som aftensmad, og vi havde derfor taget lidt morgenmad med il dem, da vi hentede dem søndag morgen, så den værste sult kunne stilles, fortæller indsatsleder Jan Christianen.
Familien blev i station Ribes Unimog kørt til deres hjem. Båden blev liggende, til vejrforholdene gør det muligt at sejle den hjem.
 
 

Større forurening

 
(Tirsdag 29. august) Meldingen lød på en mindre forurening, men alt er som bekendt relativt.
I krydset Hjortlundvej-Koldingvej i Kalvslund havde et køretøj "tabt" en større portion olie, så der var meget glat i krydset. Men ikke nok med det. Køretøjet havde trukket en stribe af olie på Koldingvej mod øst, og det gjorde vejbanen meget glat over en strækning på flere hundrede meter.
Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe måtte rense kryds og vejbane dels med pulver og dels med vand og rensevæske, inden trafikken igen kunne forløbe uden fare for udskridning på en glat kørebane.
 
 
 
 

Forebyggelse

 
(Weekenden 26./27. august) Det er bedre at forebygge end at helbrede.
Det er så sandt, som det er sagt, og netop forebyggelse var det, medlemmer af Ribe Brandmandsforening stod for i denne weekend.
1400 ungdommelige håndboldspillere deltog i Ribe HK's store, internationale håndboldstævne, der startede fredag aften og sluttede søndag.
En stor del af spillerne sov på Vadehavsskolen afdeling Simon Hansens Vej - bedre kendt som Valdemarskolen og senere Ansgar Skole.
Når så mange mennesker overnatter i det samme bygningskompleks, skal der være brandvagter, og det var her medlemmerne af Ribe Brandmandsforening kom ind i billedet.
Mens håndbolsspillerne fik deres vel fortjente nattesøvn, gik brandmændene vagt - og alt forløb heldigvis uden problemer.
 
 

Kjeld er blevet viceberedskabschef

 
(søndag 27. august) Den daglige leder af brandstationen i Ribe, indsatsleder og beredskabsinspektør Kjeld Taumann er blevet ny viceberedskabschef i Sydvestjysk Brandvæsen og dermed stedfortræder for beredskabschef Jens Mølgaard.
Udnævnelsen kommer som et led i en organisationsændring, hvor organisationen er gjort endnu fladere og mere enkel end tidligere.
Organisationsændringen kom efter operativ chef Nielsen Thomsen er fratrådt SVJB for at prøve lykken i udlandet. Hans stilling genopslås ikke.
Organisationsændringerne giver ikke de store forandringer på de enkelte stationer, oplyser beredskabschef Jens Mølgaard.
 
 

Der var kun røg

 
(Onsdag 16. august) Det viste sig, at der ikke var brand men kun røg, da Sydvestjysk Brandvæsen blev kaldt ud sidst på eftermiddagen.
Anmelderen mente at kunne se røg trænge ud fra et hus, men det viste sig, at røgen stammede fra en grill, og der var således ingen fare på færde.
Miforståelsen blev opdaget så betids, at alarmen kunne afblæses inden brandfolkene nåede frem.
 
 

Større oprydning

 
(Mandag 14. august) Meldingen lød på mindre forurening efter solouheld på Tøndervej. Men det viste sig, at der forestod et større oprydningsarbejde efter et sammenstød, hvor to tyske biler var stødt sammen på Tøndervej stort set midt mellem Ribe og Egebæk-Hviding.
To personer blev i ambulancer kørt til behandling på sygehuset i Esbjerg. I skrivende stund er deres tilstand ikke oplyst.
Ulykken skete, da de to biler kom i hver sin retning på Tøndervej, og af ukendte åsager stødte de sammen.
Den ene bil fik knust venstre side af forpartiet og fik revet et forhjul af, mens den anden bil havnede i den modsatte grøft en del beskadiget. Denne bil havde en trailer hægtet på, og traileren blev kastet rundt og ind på cykelstien, hvor trailerens indhold blev spredt over et større areal på cykelstien, og det afstedkom en del oprydningsarbejde.
Uheldet bevirkede, at Tøndervej var lukket en god halv times tid, og det medførte store kødannelser på begge sider uheldsstedet.
 
 
 
 
 
 

Tagetage brændte

 
(Søndag 13. august) Branfolkene i Ribe måtte denne søndag eftermiddag en tur til Esbjerg.
Tagetagen på en tre-etagers ejendom på Nørrevang i Esbjerg blev stærkt beskadiget under en voldsom brand.
Branden bredte sig over tre opgange, der alle blev evakueret. En person måtte til observation for røgforgiftning.
Sydvestjysk Brandvæsen i Esbjerg sendte flere slukningskøretøjer til stedet, og samtidig blev Sydvestjysk Brandvæsens sprøjte i Ribe kaldt til assistance.
 
 

Dreng dræbt på Mandø

 
(Mandag 7. august) En fireårig dreng er dræbt og hans bror kvæstet ved en ulykke på Mandø.
Ulykken indtraf i følge politiet, da en hestevogn med en snes turister var på vej ud i Vadehavet nord for Mandø for at kigge på sæler.
Vognen ramte angiveligt et hul i Vadehavet og brød sammen.
Sydvestjysk Brandvæsen fra Ribe sendte alt disponibelt mandskab, ligesom flere ambulancer og en lægehelikopter blev sendt til øen.
I følge politiet er en bilinspektør tilkaldt for at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.
Politiet oplyser, at der er tale om en udenlandsk dreng. Politiet kan i skrivende stund ikke oplyse nationaliteten.
 
 
 
 
 
 

Oprydning efter uheld

(Mandag 7. august) Brandvæsnet måtte mandag formiddag bruge en god halv times tid på oprydning efter et mindre færdselsuheld i krydset Obbekærvej-Stavnagervej.
Her var en udenlandsk og en dansk bilist stødt sammen, men heldigvis var der ingen personskade.
Der skete en del materiel skade, og der lå som følge heraf både kælervæske og vragrester fra bilerne på vejen. Det fjernede brandvæsnet.
 
 

5 tons mælk løb ud

 
(Søndag 30. juli) Det lykkedes sent søndag aften brandvæsnet at hindre en større forurening i en bæk, da 5 tons mælk ved en fejl løb ud.
Chaufføren på en mælketankvogn var ikke klar over, at der var 5 tons mælk i vognen, da han begyndte at fylde tankvognen på en gård.
De 5 tons, der var i vognen, betød, at den ikke kunne rumme al den mælk, som skulle læsses på den, og derfor løb den store mængde mælk over.
Brandvæsnet sørgede for at "vaske" området. Mælken var spredt så meget, at den ikke kunne samles op. I stedet blev den spulet ned i en kloak, og derfra ledt til rensningsanlægget, hvor den ikke gjorde kade.
 
 

Lyn slog gnister

 
(Søndag 30. juli) Meldingen lød på gårdbrand efter lynnedslag, men heldigvis var situationen ikke så dramatisk.
Beboerne på ejendommen oplevede med to minuttes mellemrum, at der slog gnister ud af stikkontakterne formentligt som følge af lyndnedslag.
Ved brandvæsnets ankomt var der ikke ild, og der var ikke synlige skader på el-nettet. Indatslederen gennemgik ejendommen for at sikre, at det ikke brændte nogen steder, og en elektriker blev tilkaldt for at gennemgå installationerne.
 
 

Motoren er i Gram

 
Mens det danske sommervejr kun glimtvis viser sig fra sin pæne side og det meste af tiden opfordrer til indendørs sysler, går det fremad for den ”sygdomsramte” gamle brandbil, Ford A’en.
Som det vil være de fleste bekendt, er planen, at bilen fra 30’erne skal have en gennemgribende renovering, og derfor er motorblokken pillet ud med henblik på en ekspertvurdering af, om det kan betale sig og i det hele taget lade sig gøre, at hovedreparere den, eller om der skal en helt ny motor til.
Hele arbejdet foregår af frivillighedens vej, og motoren er nu sendt til Gram, hvor eksperter i gamle motorer skal komme med et bud på, hvordan fremtiden for denne motor ser ud.
Hvornår det bud kommer, vides ikke i skrivende stund.
Til gengæld ligger det fast, at Ford A’en ”hygger” sig inden døre på brandstationen i Ribe mens regnen ofte siler ned på en anden side portene.
Men til foråret, når solen forhåbentligt atter står højt på himlen, skal den gamle brandbil efter planen atter trille rundt i Ribes snævre gader som det klenodie, bilen er.
 
 

En person kvæstet

(Mandag 24. juli) Meldingen lød på et færdselsuheld med en teknisk fastklemt i en bil i rundkørslen på Tøndervej ved Roagervej.
Det var dog ikke nødvendigt for brandfolkene at bruge frigørelsesudstyret, idet vedkommende kunne tages ud af bilen via bagdøren.
Personen var tilsyneladende ikke alvorligt kvæstet, men blev i ambulance kørt til undersøgelse på sygehuset i Esbjerg.
Uheldet skete, da en mindre lastbil kørte bag op i en lille personbil, hvor den kvæstede sad.
Der skete begrænset materiel skade på de to biler.
 
 

Vand i overflod

 
(Søndag 16. juli) "Vandet fosser ud på Torvet fra de offentlige toiletter lige bag domkirken"
Sådan lød meldingen til Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe denne sønag lige ved spisetid.
Da indsatsleder Thomas Laugesen kom til stedet, kunne han konstatere, at det mildest talt var knapt så slemt, som meldingen lød.
Der var vand på Torvet ud for de offentlige toiletter, men der var ikke tale om, at det "fossede ud", og domkirkepladsen stod ingenlunde under vand, som man kunne frygte.
Thomas Laugesen kontakede forsyningen i Esbjerg Kommune, og de tog hånd om problemet, der formentligt skyldtes et sprængt vandrør.
 
 

Uheld gav forurening

 
 
(Fredag 14. juli) Et uheld, hvor to motorcykler stødte sammen på Trojelsvej, gav en mindre forurening på selve kørebanen og fortovet i form af spildt olie og benzin..
Brandvæsnet måtte rense vejbane og fortov, så ikke andre kom til skade.Heldigvis var der ikke stærk trafik midt på aftenen, hvor uheldet fandt sted, så uheldet gav ikke anledning til de store gener.
En person blev kørt til sygehuset til syneladende med mindre kvæstelser.
 
 

Vindsurfer gik i land

 
(lørdag 8. juli) Bådholdet fra Ribe blev denne lørdag alarmert til en drukneulykke ved Esbjerg.
Meldingen lød på, at en vindsurfer var i havsnød, men det viste sig, at vindsurferen var gået i land på Langli.
Bådholdet kunne således returnere uden at være kommet i aktion.
 
 
 
 

Knallert fundet i å

 
(Lørdag 8. juli) En knallert blev lørdag eftermiddag funder i Kongeåen, og da man var bange for, at den kunne forurene åen, blev Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe tilkaldt for at bjæge knallerten.
Da den kom på det tørre, viste det sig, at den havde ligget i åen formentligt et par år.
Hvordan den er havnet der, er uvist.
 
 

Marie louise er fastansat

 
 
(Lørdag 1. juli) Marie Louise Gyldenkrone Bagge er per 1. juli blevet fastansat i administrationen ved Sydvestjysk Brandvæsen.
Marie Louise har i mange år været først frivillig og senere brandmand ved stationen i Ribe, og hun har desuden i mange år været samaritter ved støre begivenheder.
Marie Louise er i administrationen tilknyttet bygge- og serviceafdelingen og vil blandt andet virke som instruktør i førstehjælp og løse opgaver ad hoc.
 
 

Brandvæsnet var med

 
(Lørdag 1. juli) Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe var også med, da der blev holdt maritim dag på Skibbroen og Hovedengen.
Brandvæsnet demonstrerede både nogle af sine køretøjer og en båd, ligesom der blev vist sikkerhedsudstyr og brandslukkere, og brandvæsnets stand på Hovedengen havde godt besøg dagen igennem.
Ikke mindst drenge var imponeret af de store brandbiler, og Valdemar (billedet over disse linjer) var ingen undtagelse.
 
 
Et par veteraner, Jens Hunderup til venstre og Torsten Troelsen til højre fik sig en snak med brandmandsforeningens formand, Søren Christensen.
 
 
 
 

Flisbunke i skov brændte

 
(Søndag 26. juni) Tre store bunker flis brændte denne søndag aften i en mindre skov ved Sommervej.
Det var forbipasserende, der opdagede, at det brændte i de store flisbunker.
I løbet af et par timer lykkedes det brandvæsnet ved hjælp af røgdykkere og to højtryksrør at få bugt med ilden, inden den bredte sig ud over flisbunkerne.
 
 
 
 
 

Så kom dagen

 
(søndag 25. juni) Så kom dagen, hvor den gamle Ford A kom "under kniven" og renoveringen af den gamle dame blev indledt.
Fremover vil du kunne følge "slagets gang" under fanebladet "Ford A renovering", som du finder i øverste linje.
 
 
 
 

To biler stødte sammen

 
(Tirsdag 20. juni) To biler stødte sammen i det stærk trafikerede lyskryds, hvor hovedvejen, Nørremarksvej og Industrivej mødes.
Meldingen lød på færdselsuheld med fastklemte, men den person, der mentes fastklemt, kom ud ved tililendes hjælp. Personen blev i en ambulance kørt til undersøgelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Ingen andre kom noget til.
Den ene af de implicerede biler fik fronten knust, mens den anden, der blev ramt i siden, slap med nogle relativt mindre buler.
Brandvæsnet sørgede for oprydning og rengøring på ulykkessstedet.
Selv om brandvæsnet hurtigt fik ryddet op, gav uheldet anledning til en lang kø af biler på hovedvejen, da det var svært at passere uheldsstedet inden oprydningen var færdig.
 
 
 

17 færdig med grunduddannelsen

 
17 nye brandmænd har fået deres bevis for vel overstået eksamination i grunduddannelsen som brandmænd.
Søndag 18-06-2017 var der afslutning på grunduddannelsen for de 17 nye brandmænd, og den sidste dag i uddannelsen var i Ribe, hvor der efter lidt repetition af teori, blev tid til en gåtur med røgdykkerapprat ned gennem byen.
- Vi gjorde holdt ved Domkirken, hvorefter der skulle løbes op i tårnet med apparat på ryggen. De fleste fik lige prøvet grænsen af med hensyn til deres kondi, fortæller Egon Grosen.
Derefter gik turen til brandstationen, hvor alle 17 fik der bevis på afsluttet grunduddannelse som brandmænd
 
 
 
 
 
 

Forkert alarm

 
(Søndag 18. juni) Det blev ikke til andet end en køretur, da der søndag aften blev meldt om brand i villa/rækkehus i Rønnebærparken.
Det viste sig, at det var en tyverialarm, der var gået i gang, og som blev fejlfortolket på en central som brandalarm.
 
 
 
 
 

Hold 4 er klar

 
Sommer er ferietid. Det gælder også for brandmænd. Og for at sikre, at der altid er hjælp at hente, når den røde haner galer, har Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe netop gennemført en øvelse for hold 4 for at genopfriske medlemmernes viden og rutiner.
- Og det blev en rigtig god gennemgang af de vigtigste færdigheder, inden hold 4 bliver "slået ind" og kaldt med på alle udkald i sommerperioden, fortæller Tommy Schou Beyer, der sammen med Ove Jepsen stod for instruktionen under øvelsen.
Gutterne kom igennem øvelser med kæderedning og frigørelse. De kom undt i byen for at lave slangeudlægninger, røgdykning og førstehjælp. Der var redningsøvelse i Domkirkens borgertårn, gennemgang af køretøjer og pumper samt rutinekørsel.

- En god dag hvor alle udfordringer og opgaver blev klaret sikkert og i top klasse. De er total skarpe og klare, er de to instruktører enige om.
 

Ford A skal renoveres

 
Med 86 år på bagen er alderen for alvor begyndt at trykke Ribe Brandmandsforenings gamle Ford A. Alderen er så hård ved den gamle bil, at den står for en alvorlig renovering. Bl.a. skal motoren pilles ud, og det skal vurderes, om det kan lade sig gøre - og i det hele taget betale sig - at reparere motoren, eller om der skal en ny til.
Og når alligevel bilen holder stille, vil den blive gået efter i sømmene. Bl.a. skal køleren have et kraftigt eftersyn, og sådan er der flere ting, der skal gås efter på den gamle bil, der med frivillig arbejdskraft er blevet vedligeholdt hidtil.
Den gamle brandbil har de seneste år deltaget i adskillige festlige arrangementer som optog gennem byen, ture med børn rundt i byen ved festlige lejligheder, kørsel med brudepar og meget mere. Og renoveringen af den gamle bil tager netop sigte på, at bilen også fremover skal kunne bruges til en lang række arrangementer bl.a. af velgørende karakter.
På grund af den omfattende renovering, kommer bilen ikke ud at køre foreløbig. Håbet er, at den kan være færdig til foråret 2018.
Og det bliver igen frivillige, der skal stå for renoveringen. En styregruppe bestående af Thomas Laugesen, Carsten ”Kevis” Christensen og Ove Jepsen, der har det til fælles, at de alle er mekanikere, vil stå for renoveringen med formanden for brandmandsforeningen, Søren Christensen og indsatsleder Kjeld Taumann på sidelinjen.
Arbejdet med renoveringen starter søndag den 25. juni, hvor motoren pilles ud og sendes til vurdering hos eksperter, og som nævnt håber man, at bilen atter er køreklar til foråret.
Den gamle Ford A blev indsat i Ribe Brandvæsen den 7. august 1931, og det var et gevaldigt fremskridt, idet brandvæsnet til da havde betjent sig af hestetrukne sprøjter.
Ford A’en var eneste motoriseret udrykningskøretøj frem til 1947. I60’erne blev den ombygget til stigevogn og indgik i anden udrykning indtil den helt blev udfaset i 1975.
Her på hjemmesiden vil du løbende kunne følge med i renoveringen af den gamle bil, efterhånden som arbejdet skrider frem.
 
 
 
 

Bil udbrændte

 
Bilen var overtændt og stod ikke til at redde, da brandvæsnet nåede frem.
 
(Fredag 16. juni) En personbil udbrændte denne fredag på Hedegårdsvej.
Ilden i bilen er formentligt opstået under kørslen, men ingen personer kom noget til.
Brandvæsnet slukkede ilden med brug af to højtryksrør og et røgdykkerhold, men bilen stod ikke til at redde.
 
 

Bil brændte i lade

 
 
(onsdag 14. juni) Det kunne være gået rigtig galt, men nu blev skaderne relativt små og begrænsede sig til en udbrændt pick up.
Bilen stod parkeret i en stor lade, hvor der også var en olietank, et par traktorer og andet maskineri.
Alt tyder på, at bilen er selvantændt, og derved begyndte den at køre, så den først ramte olietanken og dernæst en maskine, der standsede bilen.
Da brandfolkene kom til, var laden fyldt med en kraftig røg, der var begyndt at brede sig til nogle svinestalde, der lå i forlængelse af laden men adskilt fra denne med en mur.
Samtidig med, at brandfolkene begyndte slukningen af ilden med to HT-rør, blev der sat ventillatorer op i svinestalden, så grisene ikke led overlast.
Ilden i bilen blev slukket lige netop da flammerne var ved at få tag i ladens trækonstruktion.
 
 

Ild i affald

 
(Onsdag 14. juni) Ild i en affaldsspand udløste natten til onsdag en brandalarm i en ejendom på Ribevej i Egebæk-Hviding.
Beboerne i ejendommen fik selv branden slukket ved hjælp af en vandslnge. Brandvæsnet kunne derefter koncentrere sig om at få røgen ud af bygningen samt suge vandet fra slukningsarbejdet op.
Der skete ingen skade på bygningen.
 
 
 

Røg i køkkenet

 
(Fredag 9. juni) Der var for meget røg i køkkenet i går, da beboerne i en lejlighed ville lave hjemmelavede karameller.
Sukkeret blev for varmt og begyndte at ryge. Det udløse brandalarmen, og brandvæsnet fra Ribe rykkede ud. Der var dog ikke egentlig ild, og brandmændene kunne klare problemet ved at skabe overtryk i boligen og på den måde få røgen ud.
 
 

Demonstrerede førstehjælp

 
 
(Søndag 4. juni) Vagthold to var pinsedag en tur i Roager. Ikke for at slukke ild, men for at vise sprøjten frem og demonstrere førstehjælp og brug af hjertestarter.
Det skete i forbindelse med byfesten, og ikke mindst de mindste var begejstrede for at kunne tage en rigtig brandbil i nærmere øjesyn, fortalte holdleder Egon Grosen.
Brandfolkene demonstrerede førstehjælp og brug af hjertestarter, og efter demonstrationen fik tilskuere også lov til at prøve, hvordan det er at kunne give livsbevarende førstehjælp. Det var der mange, der benyttede sig af.
 
 
 
 
 

Kreaturer hjulpet fri

 
(Fredag 2. juni) Indsatsleder Thomas Laugesen måtte fredag aften sent på kreaturjagt.
Thomas Laugesen blev tilkaldt af politiet, da nogle kreaturer, der gik på engene ved Ringvejen, var brudt ud af deres indhegning formentligt fordi de var blevet forskrækket over fyrværkeriet i forbindelse med Ribe by nigth.
Sammen med kreaturernes ejer fik Thomas Laugesen dyrene ind i deres indhegning igen. Men tre af dem sad fast i en mudret grøft, og her måtte de hjælpes fra ved hjælp af noget reb og en rendegraver.
Alle slap fra oplevelsen uden skader.
 
 
 
 

Person alvorligt forbrændt

 
 
(Fredag 2. juni) En person blev alvorligt forbrændt, da der fredag aften udbrød en mindre brand i en bygning på Bøgealle.
Ud over Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev der også tilkaldt ambulance, lægeambulande og lægehelikopter, der fløj den forbrændte til sygehuset.
Hvordan ilden er opstået, er i skrivende stund ikke klart.
Ilden blev hurtigt slukket.
 
 
 
 
 

80-årig reddet fra toilet

 
(Torsdag 1. juni) Som indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe kommer man ud for lidt af hvert, men den opgave, Thomas Laugesen denne torsdag aften kom ud for, må dog tilhøre kategorien de noget mere specielle.
Thomas Laugesen blev kaldt til Tøndervej, hvor en dame var låst inde på et toilet og ikke kunne komme ud.
Det viste sig at være en 80-årig, der var låst inde på det offentlige toilet på parkeringspladsen.
- Sagen er, at her låser dørene automatisk klokken 22, og damen er på det tidspunkt på toilettet.
- Da jeg kommer, kan jeg tale med damen gennem den låste dør, og hun forklarer, at hun har prøvet alt for at komme ud - men forgæves. Jeg overvejer at tilkalde sprøjten med frigørelsesværktøj for at brække døren op, men ringer i første omgang til kommunens afdeling vej og park, hvor det viser sig, at vagthavende har en nøgle til toilettet. Han hopper omgående i bilen i Esbjerg og sætter kursen mod Ribe.
- Inden han når frem, lykkedes det mig dog med en skruetrækker, at få låseblikket skubbet så meget til side, at jeg kan få låsen åbnet, og damen kom ud efter en halv snes minutter, fortæller Thomas Laugesen, der slutter historien:
- Det viser sig imidlertid, at hvis man blot drejer den vrider, der sidder på låsen indvendig den modsatte vej af det logiske, ja så låses døren op.
 
 

Ild i græssnitter

 
(Lørdag 27. maj) Der skete ikke de helt store skader, da der natten til lørag gik ild i en græssnitter.
Ilden opstod i hydrauliken, og føreren af snitteren fik selv traktoren spændt fra, så den ikke var i fare. Desuden fik han selv stort set slukket ilden, så brandmændene kunne nøjes med at foretage efterslukning og sikre, at der ikke var mere ild tilbage.
 
 
 

To kvæstet i ulykke

 
(Onsdag 24. maj) Personale fra Sydvestjysk Brandvæsen måtte onsdag aften sikre en bil mod antændelse og forurening efter en færdselsulykke i krydset Hviding Kirkevej-Råhedevej.
En personbil kom kørende på Råhedevej mod vest, da føreren mister herredømmet over bilen. Den kører i grøften, rammer en overkørsel til en ejendom, hvorefter bilen bliver kastet op i luften for at lande på siden omkring 50 meter længere henne.
Politiet oplyser, at der var to personer i bilen, hvoraf den ene er hårdt kvæstet, mens den anden tilsyneladende slap med lettere kvæstelser.
Begge blev i ambulancer kørt til sygehuset, mens en tilkaldt lægehelikopter ikke kom i brug.
Brandfolkene fik vendt, så den stod på hjulene, og batteriet blev pillet ud, så ikke der skulle ske antændelse, ligesom bilen blev sikret for udsivende benzin og olie.
 

Familie fik slem forskrækkelse

(Lørdag 20. maj) En familie fik en slem forskrækkelse natten til lørdag, da et kraftigt tordenvejr drev hen over Ribe-egnen.
Familien blev vækket af et enormt brag, der blev efterfulgt af lange stikflammer, der slog ud fra husets installationer og samtidig forsvandt strømmen.
Det viste sig, at et lyn var slået ned.
Indsatsleder Jan Christiansen blev tilkaldt, oghan kunne konstatere, at er ikke var gået ild i huset.
Stikflammerne har givet noget sod på væggene, ligesom installationerne er ødelagte, men ellers er skaderne på huset relativt beegrænsede.
Ud over dette lynnedslag er der ikke rapporteret om skader på grund af tordenvejret, der varede op mod et par timer.
 
 
 
 
 
 
 

Succesfyldt tulipanfest

 
 
Sædvanen tro er der åbent hus på brandstationen i Ribe under årets tulipanfest, og sædvanen tro er der masser af mennesker, der benytter sig af chancen for at hygge sig og møde venner og bekendte.
I år var tilstrømningen så stor lørdag, at der måtte hentes ekstra borde og bænke i Esbjerg for at alle kunne blive "bænket".
Medlemmer af brandmandsforeningen langede øl, vand, pølser og pommes frites over disken, og børnene benyttede hoppeborgene med stor fornøjelse, ligesom brandbilerne blev taget i nærmere øjesyn af både store og små.
Desværre kom den gamle brandbil ikke ud at køre, da en nødvendig reparation ikke blev færdig til arrangementet, men selv om den gamle bil var savnet af mange, gav det dog ikke større skår i glæden.
 
 

Det var tæt på

 
(Lørdag 13. maj) Det kunne være gået rigtig galt, da der lørdag morgen udbrød brand i en større, lukket varebil i Sct. Pedersgade.
Bilen stod parkeret meget tæt op af Ribe Jerninustris produktionsbygning og en transformatorstation tilhørende SE.
En hurtig indats fra brandvæsnets side hindrede dog, at branden udviklede sig.
Det lykedes brandvæsnet at hindre, at ilden fik fat i taget på produktionsbygningen. Der trængte lidt røg ind i selve hallen, hvor der blev ventilleret, ligesom Skadesservice Danmark blev tilkaldt for at foretage forebyggende korrisionsmålinger, fortæller indsatsleder Thomas Laugesen.
Selve bilen udbrændte. Den var fyldt med en del teknisk udstyr samt tre gasflasker, som dog ikke eksploderede.
 
 
 
 
 
 
 
 

Lastbils førehus udbrændte

 
(Onsdag 10. maj) En lastbilchauffør fik sig en slem forskrækkelse og en vognmand må se sig om efter en ny lastbil, da der denne onsdag formiddag udbrød brand i lastbilen.
Branden opstod i følge chaufføren netop som han drejede fra Varde Hovedvej ind på Ribe Landevej mod Gredstedbro,
Netop som svingningen var overstået, begyndte motoren at køre med nogle meget høje omdrejninger, og da chaufføren fik vogntoget bremset, brød ilden ud i førerhuset, der hurtigt blev overtændt.
Lastbilens trailer var fyldt med træpiller fra Ribe Stampemølle, og den volsomme varme smeltede plastiksækkene med træpiller og antændte pillerne nærmest førerhuset, så brandfolkene fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe fik en større opgave med at tømme traileren for træpiller. Selve lastbiltrækkeren udbrændte.
 
 

Kørestol sad fast

 
(Tirsdag d. 9. maj) En elektrisk kørestol er et fantastisk hjælpemiddel for en person, der ikke ved egen hjælp kan bevæge sig rundt. Men en elektrisk kørestol har også sine begrænsninger.
Det måtte en person sande, da vedkommende i det gode vejr ville køre en tur i haven. Turen gik ned over græsplænen, og pludseligt sank kørestolens hjul ned i den bløde plæne og sad uhjælpeligt fast.
Heldigvis havde personen en telefon ved hånden og kunne tilkalde hjælp. Et par stærke brandmænd fra Ribe fik løftet kørestol og bruger på fast grund igen.
 
 
 
 

Nye folk uddannes

 
(Lørdag 6. maj) Det er vigtigt, at der hele tiden uddannes nye brandmænd og -kvinder, så der hele tiden kan være folk nok til at bemande slukningsenhederne, når den røde hane galer.
Sydvestjysk Brandvæsen har netop startet et nyt hold, der er i gang med grunduddannelsen.
Normalt foregår undervisningen i Esbjerg, men denne lørdag var holdet i Ribe, hvor der blev undervist i båe teori og praktik.
 
 
 
 

To huse blev røgskadede

 
(Fredag d. 5. maj) To sammenbyggede huse led en del røgskade mens et skur blev helt ædelagt ved en brand på Svankærvej fredag eftermiddag.
Ilden er formentligt opstået ved afbrænding af ukrudt, og da der gik ild i skuret udviklede det en kraftig røg, der trængte ind i de to sammenbyggede huse, som skuret også var bygget op til.
Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe fik hurtigt bugt med ilden, der blev bekæmpet af to røgdykkere med ht-rør.
 
 
 
 

Øvelse gør mester

 
Det gælder om at være godt forberedt, hvis ulykken sker. Og med til gode forberedelser hører, at rutinerne bliver indøvet og holdt ved lige.
Bådholdet ved Sydvestjysk Bandvæsen i Ribe har således været på øvelse ved Skibbroen, hvor det handlede om at få samlet en person op fra det kolde vand.
Øvelsen foregik med stationens "lille" båd og forløb fint.

Damp forvekslet med røg

 
(Onsdag 26. april) Meldingen lød i de tidlige morgentimer på ild i en villa på Sct. Catharinæ Plads, men det viste sig heldigvis, at det ikke var så alvorligt, da det kom til stykket.
En beboer i området troede at havde set røg fra taget. Det viste sig at stamme fra en ejendom i Sortebrødregade, og ved nærmere øjesyn viste det sig, at det simpelthen var solen, der fik fugt på taget til at fordampe.
- Når der er meget fugt på taget, og solen får magt, kan det give kraftige dampe, som kan se meget voldsomt ud og let forveksles med røg, fortæller indsatsleder Jan Christiansen.
 
 
 
 

Politiet slukkede ilden

 
(Tirsdag 25. april) En politipatrulje var først på stedet, da der tirsdag sidst på formiddagen blev meldt om brand ved den gamle remise på Seminarievej i Ribe.
Det lykkedes politifolkene med et par håndslukkere at få bugt med ilden, inden mandskab fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe kom frem.
Ilden var opstået i noget ukrudt rundt om den gamle remise og havde fået fat i nogle plader, der dækkede for den ene port.
Brandmændene skruede pladerne af for at sikre sig, at det ikke brændte inde bag ved.
Der skete ingen skade på remisebygningen.
 
 
 

Olie gav glat vejbane

 
(
Mandag 17. april) Et oliespild på Ringvejen gav denne mandag formiddag en særdeles glat kørebane. Vejen blev så glat, at personale fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe måtte rykke ud og rense vejen.
- Det var ikke bare en forårsrengøring, fordi vi syntes, at vejen var snavset. Nej, der var spildt olie - formentligt fra en lastbil - over en længere strækning, og vi måtte rense kørebanen i rundkørslen ved Føtex og så omkring 400 meter af Ringvejen, fortæller indsatsleder Thomas Laugesen.
Indatsen tog knapt et par timer.
 
 
 

Mindre forurening gav meget arbejde

 
(Onsdag 12. april) Hvad der statede som en mindre forurening gav pludseligt meget arbejde.
På Jernvedvej var en traktor gået i stykker, og det betød, at der var spildt kalk over en længere strækning på vejen.
Da det umiddelbart efter begyndte at regne, kunne brandfolkene fra Ribe ikke feje kalken op, men den skulle spules væk. Da det forurenede vand løb ned i en grøft med direkte adgang til Kongeåen, var det nødvendigt at dæmme op for vandet i grøften, og pumpe det kalkholdige vand ind på en mark, hvor kalken retteligt hørte hjemme.
 
 
 
 
Ild i halm
 
 
(Mandag 10. april) Meldingen lød på gårdbrand på Jedsted Engvej med fare for dyr, men det viste sig heldigvis at være knapt så alvorligt.
Der var gået ild i noget halm, der lå mellem en åben stald med kreaturer og en muret bygning samt nogle bokse, hvor der også gik kreaturer.
Det lykkedes hurtigt brandfolkene at få bekæmpet ilden, og det var ikke nødvendigt at flytte kreaturerne under slukningsabejdet.
 
 
 
 

Dieselolie gjorde vejen glat

 
(Manag 27. marts) Brandfolkene måtte bruge en god times tid på at gøre en strækning på Mosevej ren for spildt dieselolie.
Et eller andt var gået i stykker på en bil, og pludseligt sprøjtede olien ud alt mens bilen kørte. Da føreren fik bilen stoppet, var en del af Mosevej oversprøjtet med diesel, og brandfolkene måtte med kemikalier og vand rense en strækning på godt et par hundrede meter.
 
 
 

Travl aften og nat

 
(23. og 24. marts) Det blev en travl aften og nat for mandskabet ved Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe. Tre gange måtte brandbilerne ud af garagen.
Først var det torsdag aften, da alarmen gik på Nørremarkskolen. Her viste det sig, at der blev badet i så varmt vand, at vanddampene udløste brandalarmen.
Efter midnat måtte brandfolkene to gange til asylcentret i Hviding, hvor for meget os ligeledes udløste alarmerne.
 
 

Røg fra spand gav alarm

 
(Torsdag 23. marts) Ild i en affaldsspand, hvor der bl.a. var en plastikpose, udløste torsdag eftermiddag så kraftig røg i en lejlighed på Skattevej, at den automatisk brandalarm gik i funktion.
Da brandfolkene kom, var ilden gået ud, kunne et par røgdykkere konstatere. Ingen personer kom noget til, og brandfolkene kunne klare probemerne ved at ventillere lejligheden.
Hvordan ilden er opstået, vides ikke
 
Brandfolkene startede ventillatorerne.
 
 

Ild i papir

 
(mandag 20. marts) Der var denne mandag eftermiddag gået ild i noget papir, der var anbragt op af en dør i en opgang på Kastaniealle.
Brandfolkene fik hurtigt ilden slukket, hvorefter der blev ventilleret og luftet ud. Der skete kun meget begrænset skade.
 
 
 

Vejen var glat

 
(Lørdag den 19. marts) Sydvestjysk Brandvæsen Ribe måtte lørdag formiddag en tur på Fårevej, hvor vejen var meget glat på grund af tabt gødning.
Det drejede sig om en strækning på 200-300 meter, og brandfolkene rensede vejen, så den atter var farbar.
 
 
 

Sømand druknede på skib

 
(Fredag 17. marts) Medlemmer af bådholdet fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev fredag aften kaldt til assistance i Esbjerg, da en sømand var forsvundet på en hollandsk sandsuger 10 sømil vest for Esbjerg.
Besætningen på sandsugeren kunne ikke finde den pågældende sømand, der arbejdede i lasten. Der blev slået alarm til land, og skibet satte kurs mod havn. Da skibet var kommet i havn, gik redningsfolkene ombord, og det lykkedes at finde sømanden. Han var i følge politiets oplysninger til JyskeVestkysten faldet i en vandfyldt balasttank og druknet..
Danske og hollandske myndigheder undersøger nu ulykken nærmere. Den betegnes som en arbejdsulykke, nærmere.
 
 
 

Ild i høj skorsten

 
 
(torsdag 9. marts) Det var en flere meter høj skorsten, dere var gået ild i, da Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe torsdag aften blev kaldt til skorstensbrand på Jernvedlundvej.
Skorstenen var stort set fritstående, og der var ikke fare for, at ilden skulle brede sig til bygningerne.
- Vi foretog en rensning af skorstenen, og så var det det, fortæller holdleder Ove Jepsen.
 
 
 
 
 

Mand reddet op fra åen

 
(tirsdag 7. marts) En yngre mand kan takke en kvinde for, at han er i live i dag.
Manden var tidlig morgen faldet i åen, og en kvinde observerede manden i vandet. Hun ilede til og efter at have alarmeret Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe, holdt kvinden mandens hoved oven vande indtil brandfolkene kom til. Hun havde ikke kræfter nok til ar bjærge manden.
- Meldingen gik på, at manden lå i vandet ved Kurveholmen, men da vi kom til Dagmarsbroen, kunne vi ikke se hverken mand eller kvinde. Jeg sendte derfor folk langs med åen i begge retninger for at lede, og de fandt manden og kvinden ved jernbanebroen, fortæller indsatsleder Thomas Laugesen, der tilføjer: - Man kan roligt sige, at kvinden gjorde dagens gode gerning..
Manden lå helt inde ved bredden, og det var derfor ikke nødvendigt at sætte båden i vandet for at få ham op.
I en ambulance blev manden stærkt underafkølet kørt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
 
 

Køkken beskadiget

(Mandag 6. marts) Et køkken på asylcentret i Egebæk-Hviding blev en del beskadiget af røg og sod, ligesom et par skabe måtte brækkes ned, da der mandag middag gik ild i en emhætte.
Brandårsagen er formentligt en gryde, der blev antændt under madlavning, og herfra bredte ilden sig til emhætten, hvorefter den automatiske brandalarm gik i gang.
Sydvestjysk Brandvæsen fra Ribe var hurtigt på stedet. Det var nødvendigt for brandfolkene at brække et par køkkenskabe ned for at sikre, at der ikke gemte sig rester af ild bag skabene.
Skadesservice blev tilkaldt for at rense køkkenet for røg og sod.
 
 

Fastelavn er mit navn....

 
(Søndag 5. marts) Brandmænd, batmænd, prinsesser - de var der alle, da brandmandsforeningen denne søndag eftermiddag markerede fastelavn med en god gang tøndelagning.
Brandbilerne måtte stå udenfor i regnvejret, mens de små, udklædte sørgede for at give tønden et ordentligt gok, så indholdet i form af gode børnevarer kom ud.
 
 
 
 
 

Brandmænd hjælper bredt

 
Brandmænd er sat i verdenen for at redde liv og værdier, når den røde hane galer. Men i Ribe er Ribe Brandmandsforening også med til at gøre livet lettere for andre, ligesom foreningen er med til at redde liv, selv om foreningens medlemmer ikke er på arbejde i brandvæsnet.
Det sker i og med, at brandmandsforeningen er en velgørende forening, der hver år donerer beløb til forskellige velgørende formål.
Pengene til formålene får foreningen dels gennem ydelser, som medlemmerne hen over året leverer til andre eksempelvis i form af praktiske opgaver ved diverse arrangementer i Ribe. Dels kommer pengene via gaver fra firmaer og borgere i Ribe og omegn, og desuden tjener brandmandsforeningen også en ”skilling” ved forskellige arrangementer som eksempelvis åbent hus på brandstationen i Ribe i forbindelse med Tulipanfesten, hvor der sælges pølser med tilbehør, øl og sodavand.
Blandt de ting, foreningen i det forløbne år har ydet støtte til, er en hjertestarter til brandvæsnet, en hjertestarter ved Dan Hostel Ribe (vandrerhjemmet) og en hjertestarter til Kvik 70.
Foreningen har også ydet støtte til bådberedskabet i Ribe, til Kræftramte Børn, Kaktus-gruppen og en rumænsk pige.
Den rumænske pige, der i dag er 30 år, har gennem 24 år haft en støtteforening i Esbjerg. Den har givet pigen et par proteser, da hun har mistet begge sine ben, et par briller med den rigtige styrke og flere andre ting.
 
 
 
 

Mere rengøring

 
(mandag 27. februar) Mandag eftermiddag måtte brandfolkene igen i gang med sæbe, vand og kost, da kørebanen i Saltgade var forurenet af gearkasseolie.
Om forureningen har noget at gøre med søndagens forurening på Moltkes Alle skal være usagt, men en kendsgerning er, at Saltgade var meget glat før brandfolkenes indsats.
 
 

Ilden blussede op

 
(Søndag 26. februar) Tømning af en brændeovn for aske gav søndag eftermiddag anledning til en brandudrykning til Gredstedbro.
Husets beboer bar aske ud i en spand, men da der kom ilt til asken, blussede nogle gløder op. Det gav en kraftig røgudvikling i stuen, og røgen udløste husets røgalarm. Den hørte naboen, der omgående alarmerede brandvæsnet.
- Der var en del aske på gulvet i stuen, og der var meget røg, da vi kom frem, men ellers var der ikke sket skade på huset, fortæller indsatsleder Jan Laugesen.
 
 

Olie blev fjernet

 
(Søndag 26. februar) Der måtte ikke færre end 4000 liter vand samt en god portion specialsæbe til, da parkeringspladsen foran Marskcentret på Moltkes Alle i Ribe søndag eftermiddag skulle gøres ren.
Der var spilt noget rødt gearkasseolie på parkeringspladsen, og det havde bredt sig over et større areal.
- Så vi måtte i gang med sæbe, vand og kost, fortæller indsatsleder Jan Christiansen.
Og da indsatsen var vel overstået, gav Tommy brød til kaffen. Det medførte omgående en forfremmelse til hold 3's yndlingsindsatsleder.
 
 
 
 

Bålet blev slukket

 
(Søndag 19. februar) Om kaffetørsten blev slukket, skal væe usagt. Men bålet blev det.
Meldingen til indsatslederen lød på røgudvikling fra et skovområde.
Da indsatsleder Thomas Laugesen kom frem til arnestedet, viste det sig, at en mand var i gang med at fælde træer. Han havde tændt et lille bål for at varme vand til kaffe, og det var det, forbipassernede havde set røgen fra.
- Jeg bad manden slukke bålet, så vi ikke fik flere udkald til det, og det gjorde han. Mere var der ikke i det, fortæller Thomas Laugesen.
 
 
 
 

Kaldt tilbage

 
(Lørdag 18. februar) Meldingen lød på en fastklemt i et hus, men mandskabet fra Sydvestjysk Brandvæsen Station Ribe kom ikke i aktion.
Netop som bilerne var kørt ud fra stationen, blev alarmen anulleret. Hvorfor melder historien intet om.
 
 

Kørebanen forurenet

 
(tirsdag 14. februar) Et sammenstød mellem to biler medførte tirsdag eftermiddag, at kørebanen i krydset Obbekærvej-Farupvej-hovedvejen blev forurenet i mindre grad.
Brandfolkene klarede forureningen dels med kost og skovl og dels ved at sprøjte en specialvæske ud på kørebanen, som opløser den oliefilm, som sådan et uheld medfører, og som gør kørebanen meget glat.
De nærmere omstændigheder ved uheldet er ikke klarlagt i skrivende stund, men det står fast, at det var to biler, der stødte sammen. Den ene bil blev en del beskadiget, mens den anden slap med mindre skader på fronten.
 
 
 

Mindeord

 
På Ribe Brandmandsforenings vegne skriver Kjeld Tauman følgende mindeord over Valdemar Jensen:
Med Valdemar Jensens død har beredskabet i Ribe mistet en person, der gennem tiden har udført en stor og uegennyttig indsats.
Valdemar Jensen startede som frivillig i det daværende CF, og han blev senere deltidsbrandmand. Da han stoppede som brandmand fortsatte han som frivillig, og han blev samtidig medlem af brandmændenes forening, Veteranerne.
I det civile liv arbejdede Valdemar Jensen efter ankomsten til Ribe først som bagersvend hos bager Buchvald og senere i Kvickly.
Over alt, hvor Valdemar Jensen færdedes, blev han kendt som en særdeles behagelig og venlig person, der gerne fortalte en god historie, og som altid var parat til en snak på turene rundt i byen.
I beredskabet var Valdemar Jensen kendt for at være særdeles pligtopfyldende og for sin store interesse for opgaverne. Valdemar Jensen var altid parat til at give en hånd med, hvor det var nødvendigt.
Æret være Valdemar Jensens minde.

Den gamle sprøjte kommer ud at køre igen

 
Steen Brogaard kunne i går aflevere 10.500 kroner til brandmandsforeningen repræsenteret ved Kjeld Taumann og Søren Christensen
 
 
Det er meget få børn i Ribe, der ikke har været ude at køre med Ribe Brandmandforenings gamle Ford A-sprøjte. Desværre har den gamle bil fra 1931 det ikke så godt i øjeblikket. Der skal en ny motor til, og det koster anslået godt 20.000 kroner.
Men nu er der hjælp på vej.
Som tidligere omtalt har Ribe Pava Center holdt et stort spinningsarrangement i Ribe Fritidscenter. Det gav 5.500 kroner til den gamle Ford A, og dertil kommer, at ejeren af Ribe Pava Center, Steen Brogaard, har lagt yderligere 5.000 kroner i kassen til det gode formål.
Og de penge er særdeles velkomne.
- Uden dem ville projektet med en ny motor i den grad have været op af bakke. Nu har vi halvdelen af pengene, og det er altid de første penge, der er sværest at få. Det Steen har gjort, har rigtig stor betydning, fastslår formanden for brandmandsforeningen, Søren Christensen.
Han bliver suppleret af næstformanden, Kjeld Taumann, der også glæder sig over de mange penge: - Vi har søgt fonde, men det er meget svært at få penge herfra.
Om baggrunden for arrangementet siger Steen Brogaard, at han synes, at brandmandsforeningens medlemmer i masser af situationer gør rigtig meget godt for Ribe, og det vil han gerne være med til at påskønne.
Og det var et fantastisk arrangement over fire timer, der blev afviklet. Op mod 70 ryttere kørte. Alle kørte mindst én time, men mange tog både to og tre, og adskillige kørte alle fire timer.
- Det var virkeligt vellykket, og det er hele besværet værd, for der er meget arbejde ved det, og jeg har haft en fantastisk samarbejdspartner i Jane fra Klinik for Fysioterapi i Ribe, fortæller Steen, der kan løfte sløret for, at et lignende arrangement kommer næste år.
- Og vi har allerede fået fire nye medlemmer til vores ugentlige spinning, og flere har sagt, at de overvejer at komme med. Det i sig selv er jo en succes i succes’en, lyder det fra Steen.
Arrangementet blev støttet af mange sponsorer, men Steen Brogaard siger, at flere godt kunne have været med: - Jeg skrev rundt til mange erhvervsdrivende, som jeg aldrig nogen sinde hørte noget fra. Det er lidt skuffende, men er der nogen, der vil give noget til den gamle brandbil, kan de bare kontakte mig. Så finder vi ud af det.
Og Søren Christensen garanterer, at den gamle Ford A fra 1931 igen vil være på gaden, når der i foråret atter holdes tulipanfest i den gamle by.

- og der blev festet

(Lørdag 28. januar) At brandmænd kan andet end slukke ild, blev denne lørdag aften bevist. De kan også feste.
Ribe Brandmandsforening havde indbudt til fest med ledsager på stationen i Ribe, og 60 tog mod indbydelsen.
Og de fik en fest.
Der blev lagt ud med helstegt pattegris med tilbehør leveret af Laurids Schmidt, og det må siges, at den gris havde ikke levet forgæves. Den smagte ganske enkelt pragtfuldt.
Laurids serverede også nogle helt nye salater end de traditionelle, og de var også et hit.
Pjaltenborg Bryghus i Ribe havde leveret to specialøl i form af en pilsner og en mærk øl på fad, ligesom der var specielle flaskeøl, og også de faldt i god jord.
Musikken blev leveret KGS Disco Power, der under middagen formåede at spille lige tilpas højt til, at musikken kunne nydes men også sådan, at samtalen over bordene kunne foregå, og den foregik livligt.
Senere blev der skruet op for volumen og et imponerende lysshow blev sat i gang, og det fik mange ud på dansegulvet. "Drengene" bag diskoteket havde i øvrigt et meget alsidigt musikrepertoire, og sjovt var det at kunne følge kunstnerne fra da jeg var ung på et par tv-skærme. Det gav en ny dimension i musikken.
 
 
 
 

14-årig hædret

 
14-årige Søren blev hædret af både forsikringsselskabet Gjensidige og Sydvestjysk Brandvæsen.

De trampede for brandmandsforeningen

 
(Lørdag 21. januar) Op mod 70 brandmænd og andet godtfolk trampede denne lørdag i pedalerne til fordel for Ribe Brandmandsforening.
Pava Center Ribe og Pava Bilsyn Ribe havde sammen med en række sponsorer lavet et virkeligt flot arrangement.
 
 
 

Par reddet af røgalarmer

 
At røgalarmer har en særdeles gavnlig og livreddende virkning, blev bevist under branden på Fårevej, der er beskrevet under disse linier.
Parret, der bor i huset, blev reddet af røgalarmerne, fortæller manden efterfølgende til JydskeVestkysten.
Alarmen blev modtaget klokken 03,28, og manden i huset fortæller til JV, at parret kun nåede at komme ud iført det mest nødtørftige tøj, og allerede da var huset fyldt med røg. Husets frue måtte da også en tur på sygehuset til observation for røgforgiftning.
Manden fortæller, at der er flere røgalarmer installeret i huset, og det var dem, der vækkede parret.
 
 
 
 
 
 
 
 

Beboer måtte på sygehuset

 
 
(Tirsdag 17. januar) En hurtig indsats bevirkede, at en brand trods alt ikke udviklede sig voldsommere, end tilfældet var. Husets beboere opdagede selv ilen og reddede sig ud, da der gik ild i et hus på Fårevej.
En kvindelig beboer måtte efterfølgende indlægges på Sydvestjysk Sygehus til observation for røgforgiftning.
Ilden opstod i en stue og fik fat i et par stole af kunststof. det udviklede en meget kraftig røg, så hele huset blev meget voldsomt sodskadet.
Indsatsleder Kjeld Taumann fortæller, at alle husets rum var sodskadede mens selve brandskaden blev begrænset til et hjørne af stuen.
Brandvæsnet satte fire røgdykkere med to højtryksrør ind i slukningen af ilden, og desuden blev huset overtryksventilleret.
Skadesservice Danmark blev tilkaldt for at begrænse følgeskaderne af branden.
 
 
 
 

Stuehus blev sodskadet

 
(Tirsdag 10. december) Et stuehus blev ubeboeligt efter en brand tirsdag aften.
Meldingen lød på skorstensbrand med hårdt tag, men situationen var mere alvorlig en som så, da brandfolkene kom til stedet.
Indehaveren af ejendommen oplyste, at ilden formentligt er opstået ved en skorsten eller brændeovn. Ilden blev konstateret ved, at husets beboere opdagede, at det meste af huset var fyldt med røg.
Der blev anvendt to højtryksrør ved slukningsarbejdet, og der forestod et større arbejde med at sikre, at ilden ikke havde bredt sig til loft eller hulrum.
 
 
 
 

Brandmandsforeningen får hjælp

 
 
Der er nu udsigt til, at Ribe Brandmandsforening får økonomisk hjælp til at få et længe næret ønske opfyldt, nemlig udskiftningen af motoren i den gamle Ford A.
Det er indehaveren af Pava Bilsyn, Steen Brogaard, der arbejder med et stort spinningsarrangement i Ribe Fritidscenter den 21. januar fra kloken 14 til klokken 16.
Steen Brogaard siger til JydskeVestkysten, at han håber, byens erhvervsliv vil stille hold og bakke op bag arrangementet.
I følge Steen Brogaard er baggrunden for arrangementet, at brandmandsforeningens medlemmer udfører så flot et stykke frivilligt arbejde i forbindelse med forskellige arrangementer, at det bør bakkes op.
I brandmansforeningen er man naturligvis glade for denne håndsrækning.
- Det er flot, at en erhvervsdrivende vil stable det her på benene, og vi vil gerne have en ny motor til den gamle brandbil, så den fortsat kan deltage i forskellige arrangementer, siger formanden for brandmandsforeningen, Søren Christensen.
Ud over at slukke brand løser brandmandsforeningens medlemmer også mange frivillige opgaver ved mange arrangementer i byen.
Ribe Fritidscenter, Ribe Cykellager og Sportsmaster sponerer vådt og tørt til arrangementet.

Ole Q. Christensen blev årets brandmand

 
 
(fredag 6. januar) Ole Q. Christensen blev årets brandmand, Ove Jepsen fik den officielle udnævnelse som holdleder, og seks brandmænd fik ancinitetstegn, da Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe fredag aften havde den traditionelle nytårsparade.
Sædvanen tro var der tale om en særdeles hyggelig parade med deltagelse af samarbejdspartnere fra bl.a. Falck.
Forplejningen bestod af sild med små kartofler og wienerschnitzel.
De seks, der fik hæderstegn var Flemming Pedersen og Normann Nielsen, 20 år som deltidsbrandmænd, Henrik Damgaard, Anders Jørgensen og Søren Christensen, 10 år som deltidsbrandmænd samt Ole Q. Christensen, 10 år som frivillig brandmand.
 

Container brændte

 
(Onsdag 4. januar) Hverken personer eller bygninger var i fare, da der onsdag midt på eftermiddagen udbrød en brand i en container på Vadehavsskolen afdeling Haulundvej.
Der var tale om en affaldscontainer, der stod i det fri, og brandfolkene fik hurtigt ilden slukket.
 
 
 
 
 
30-40 kalve reddet ud af brændende stald
 
(lørdag 31. december) Omkring 120 køer og et stort antal kalve blev reddet under en brand i en kombineret lade og løsdriftsstald på en gård i Ribes østlige udkant.
Tre kalve gik til under branden.
Ilden opstod i en stor mængde halm inde i den kombinerede lade og løsdriftsstald.
Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe sendt al disponibelt mandskab - herunder også de frivillige - til branden, ligesom der blev rekvireret en tender og en tankvogn fra Sydvestjysk Brandvæsen i Bramming. Sydvestjysk Brandvæsen i Varde sørgede for lys og luft til røgdykkernes iltflasker.
- Da vi kom til gården brændte det godt i halmen. Vi kunne lade en stor mængde kalve gå i den ene ende af laden/stalden, mens vi måtte redde mellem 30 og 40 kalve ud fra den anden ende af laden/stalden under slukningsarbejdet, fortæller indsatsleder Kjeld Taumann.
Der blev lavet to b-c udlægninger fra både Ribes sprøjte og Unimog, så ilden kunne angribes fra to fronter, og store mængder halm blev kørt ud af laden/stalden. Vandforsyningen kom fra en brandhane i nærheden, ligesom der blev hentet vand i en tankvogn inde i byen.
Skaderne på selve bygningen var begrænset til noget træværk.
Hele indsatsen varede omkring fem timer.
- Det var fantatisk, at vi sådan en aften kunne mobilisere så mange folk, siger Kjeld Taumann.
 
 
 
 
Brændeovn slog ud
 
 
(Søndag 25. dec.) En brændeovn slog så meget ud, at der stod flammer ud af ovnen, og det fik husets beboere til at tilkale brandvæsnet.
ejendommen ligger på Hølleskovvej, og både Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe og Arnum Frivillige Brandvæsen blev tilkaldt.
Det viste sig, at husets ejer havde slukket ilden med en pulverslukker, og der skete ingen skade på huset.
- Vi sørgde for lidt oprydning og sikrede os, at der var træk i skorstensen, fortæller Indsatsleder Jan Chrstiansen, Sydvestjysk Brandvæsen Ribe.
 
 
 
På trods af, at nogle er ramt af ulykke og sorg, ønsker Ribe Brandmandsforening, at julen må bringe fred til alle, og at det nye år må blive rigt på gode oplevelser.
 
 
 
 
En blev dræbt og en blev kvæstet
 
Ulykkesbilen var stærkt beskadiget
 
(Fredag 23. dec.) En person blev dræbt og en anden kvæstet, da en bil kort før midnat fredag den 23. december kørte galt på Vardevej ved Gredstedbro.
Meldingen lødpå solouheld med fastklemte, og at det var alvorligt.
Da brandvæsnet nåede frem, lå en bil i grøften ved rastepladsen på Vardevej lige vest for jernbaneviadukten. Brandmændene måtte klippe bilens ene side op, for at få personerne ud.
Der var to personer i bilen, og den ene blev erklæret omkommet af en ambulancelæge, mens den anden blev kørt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
De nærmere omstændigheder omkring ulykken er i skrivende stund ikke klarlagt, ligesom det ikke er klarlagt, hvor alvorligt den kvæstede er kommet til skade.
 
Et stort opbud af redningskøretøjer var sendt til stedet.
 
 
 
Bil væltde rundt
 
 
(Tirsdag 20. december) En ung bilist mistede tirsdag eftermiddag herredømmet over sin bil, da vedkommende kørte på Koldingvej.
Bilen havnede i grøften og væltde om på taget. Brandvæsnet blev tilkaldt, da meldingen lød på fastklemte.
Da Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe kom til stedet, var bilisten kommet ud af bilen, og brandfolkene kunne nøjes med at vende bilen, så den atter kom til at stå på hjulene.
Bilisten blev kørt til observation på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
 
__________________________________________________________________________
 
 
- og julemanden var med
 
 
(Søndag den 18. december) Der var rigtig jul i Ribes gader denne eftermiddag, hvor vejret artede sig fra sin smukke side, og hvor det store juleoptog drog gennem byen.
Som traditionen byder, var Ribes gamle brandbil også med, og denne gang var selveste julemanden ammen med et par børn passagererer.
 
 
 
 
Vejen glat af spildt olie
 
(Fredag 16. dec.) Spildt olie fra en traktor gjorde fredag eftermiddag en vej i Vilslev meget glat, og indsatslederen fra Ribe blev tilkaldt for at se på problemet.
Det viste sig at være en traktor, der havde lækket noget olie, men da indsatslederen kom frem, havde traktorens ejer selv gjort vejen ren.
 
 
 
 
Gode juleråd

Brande kan ødelægge julen

Julen er forbundet med mange traditioner. Desværre hører stigningen af brande i december måned også med ind under disse traditioner. Månedligt køres der gennemsnitlig til 14 brande, som er startet på grund af levende lys, men i julemåneden stiger dette antal til 60.

For at undgå at dit hjem bliver en del af den kedelige statistik, har vi nogle gode råd, som kan forbygge, at en brand i en juledekoration eller lignende vil ødelægge dit julehumør.

Levende lys skaber hygge, men ...
Gå aldrig fra tændte lys
Stil ikke levende lys, så børn kan nå dem
Stil aldrig brandbare genstande på komfuret
Sæt juledekorationen og adventskransen på et stabilt ubrandbart underlag og væk fra gardiner og andet brandbart materiale
Hvis adventskransen hænger fra loftet, så hæng den op i bånd med indlagt ståltråd
Brug kun levende lys på juletræet, hvis træet er under konstant opsyn og sluk lysene, inden de brænder helt ned. Sørg for, at der ikke hænger julepynt over lysene
Er der børn, hunde eller katte tilstede så vær ekstra opmærksom eller brug lyskæder
Hav altid vand i nærheden, gerne en vandforstøver
Kontroller dine røgalarmer jævnligt
Giv en røgalarm i julegave

En brandfarlig oplevelse
En film, som viser hvad der sker, når flammerne tager magten. Men også hvad man kan gøre, for at det ikke sker

Film om gode juleråd
(Udarbejdet af Sydvestjysk Brandvæsen i samarbejde med TV Glad Esbjerg og SSP & Forebyggelse)

En brand i et tørt juletræ breder sig hurtigere end du regner med.

Film om juletræ, der brænder (link til youtube):

Pas på én du holder af
Sig det med en røgalarm (link til Trygfonden)

Sydvestjysk Brandvæsen ønsker dig og din familie en glædelig jul.
 
 
 
 
Bil ødelagt
 
(lørdag 10. dec.) En bil blev ødelagt, men hverken personer eller ejendom kom noget til, da bilen brød i brand på Ribevej i Hviding.
Bilen stod parkeret tæt på et hus, men brandfolkene fik med et højtryksrør slukket ilden, inden ejendommen blev antændt.
 
 
 
Vejen blev renset
 
(mandag 5. dec.) Tabt olie over en længere strækning medførte mandag eftermiddag, at brandvæsnet måtte rense et stykke af Obbekærvej.
Indsatsleder Thomas Laugesen fortæller, at vejen dels blev spulet og dels blev der strøet grus ud, ligesom der blev sat advarselsskilte op om glat føre.
 
 
 
Julehygge
 
 
Godt et halvt hundrede børn og voksne var samlet på brandstationen i Ribe søndag den 4. december for at markere julens komme.
Sædvanen tro blev der lavet julepynt i massevis og dekorationer, og der blev bagt og spist vafler, ligesom masser af småkager blev sat til livs sammen med sodavand for de mindstes vedkommende og kaffe til de store.
Og selve julemanden ham selv kom på besøg med sin sæk, der i dagens anledning var fyldt med godter.
en rigtig hyggelig eftermiddag på brandstationen.
 
 
 
 
 
 
Bil brændte tæt på hus
 
(fredag 2. december) En bil blev ødelagt, da den fredag aften brød i brand.
Ilden opstod i motorrummet, da bilen stod parkeret tæt på en villa, men det lykekdes brandfolkene at ilden ilden i at brede sig.
Indsatsen blev klaret med et højtrysrør og to røgdykkere, og dt var nødvendigt at skære motorhjelmen på bilen op, da det var umuligt at åbne hjelmen for at komme til at slukke ilden.
Børn og forældre fik oplevelse
 
80 børn, søskende, forældre og andre pårørende fik sig en herlig oplevelse, da de sidste søndag formiddag besøgte brandstationen i Ribe.
Det var 2. c på Vadehavsskolen afdeling Simon Hansens Vej, der var på besøg, og da der både er sønner af brandmænd og politifolk i klassen, var brandvæsen og politi gået sammen om arrangementet.
Børn og pårørende fik gennemgået brandbilerne og fik lov at sprøjte med vand, ligesom de fik fortalt om og forevist indholdet i både en patruljevogn og en politimotorcykel, så der var noget at fortælle om i skolen om mandagen.
 
 
Rigtig påklædt
 
 
Tommye Beyer og Ove Jepsen i gang med prøvningen af de nye uniformer.
 
Når personalet ved brandstationen i Ribe fremover skal repræsentere Sydvestjysk Beredskab, kan det foregå i den korrekte påklædning.
Personalet har netop fået nye uniformer, og den væsentligste forskel på de gamle og de nye er en bedre kvalitet, samt at Sydvestjysk Beredskabs logo og navn er påtrykt de nye uniformer. På de gamle var det Ribe Brandvæsens navn og logo, der figurerede.
 
Det nye tøj blev grundigt vurderet.
 
 
 
 
Hus ramt af lynet
 
(lørdag 19. november) Et lynnedslag er i følge politiet den sandsynlige årsag til en brand i et hus på Plougstrup Møllevej.
Ilden har formentligt ulmet et stykke tid under taget inden den brød i gennem til et værelse. Derved opdagede husets beboere ilden, og de kom alle ud i tide. En af personerne måtte dog til observation på sygehuset for røgforgiftning.
Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe satte to hold røgdykkere ind med hver deres ht-rør - et hold på loftet og et i stueetagen, og de fik hurtigt ilden bekæmpet, så brandskaderne blev af mindre omfang.
 
Tre på en gang
 
(lørdag 19. november) Det blev en forrygende travl morgen for brandvæsnet i Ribe. Ikke færre end tre automatiske alarmer indløb på samme tid, og i alle tre tilfælde menes det, at det var lynnedslag, der var årsagen.
I ingen af tilfældene opstod der ild.
De tre ABA-alarmer kom fra Kannikergården, Ribe Domkirke og Antikvarisk Samling.
Senere på morgen kom der også en brandmelding fra Plougstrup Møllevej. Mere om den brand over disse linjer.
Ild i el-skab
 
(Onsdag 16. november) En mindre brand i et el-skab på hjørnet af Mosevej og Nørremarksvej blev hurtigt slukket. Brandfolkene kunne klare slukningen med en CO2-slukker.
Ilden medførte en mindre strømafbrydelse i nogle af de nærliggende huse, men SE fik hurtigt forsyningen genoprettet.
Hurtig indsats stoppede brand
 
(Tirsdag 15. november) Det kunne være gået rigtig galt, men skaderne blev relativt små, fordi branden blev opdaget tidligt og brandfolkene hurtigt fik bugt med ilden.
Branden opstod i en ombygget stald- og ladebygning, hvor der i den ene ende var indrettet grovkøkken og lignende, mens der i den anden ende var garage og værksted indeholdende en bil, en trailer, en traktor samt flere andre maskiner.
Ilden opstod i garagen, hvor den bl.a. fik fat i nogle dæk, og det udviklede en kraftig røg. Det var røgen, der blev observeret i tiden.
Brandfolkene fik fjernet en gasflaske, der blev kølet ned på en mark, ligesom bilen blev skubbet ud af garagen mens andre brandfolk sørgede for at få ilden slukket.
Indsatsleder Kjeld Taumann tilkaldte Skadesservice, så følgeskaderne af branden kunne begrænses.
Brandårsagen er endnu ikke med sikkerhed fastslået.
 
 
 
Ild i stue
 
(Lørdag 12. nov.) En stue blev en del brandskadet og resten af huset blev kraftig røg- og sodskadet, da der lørdag aften udbrød ild i et parcelhus på Syrenvej.
Der blev sendt røgdykkere ind i huset, og det lykkedes hurtigt at få bugt med ilden, der udviklede en meget tyk røg.
Husets beboer og en hund var forinden sluppet ud ved egen hjælp.
Brandårsagen er i følge politiet formentligt et tændt stearinlys.
Mand sank sammen på traktor
 
(Torsdag 27. oktober) Brandfolkene kom ud på en lidt speciel opgave, da de torsdag eftermiddag blev kaldt til Farupvej.
Det viste sig, at en ældre mand var sunket sammen i førehuset på en traktor, og han var faldet så uheldigt, at han kom til at sidde fast mellem ratstammen og førehusets side.
Det lykkedes brandfolkene at få manden fri uden at skære i traktoren, og han blev for en sikkerhedsskyld i en ambulance fra Ambulance Syd kørt til observation på sygehuset.
Øvelse gør mester
 
 
- det siger et gammelt ord, og sandt er det, at det er vigtigt at holde sine rutiner ved lige, så de ligger frisk for, den dag de skal bruges.
Således også hos brandvæsnet, der regelmæssigt holder øvelser.
Sidst gjaldt det oppakning af M5 og Mandøpakken, så man er klar over, hvad der skal gøres, hvis det pludseligt skulle blive nødvendigt med en "flyvende" indsats til vadehavsøen.
Tommy schoy Beyer har taget disse billeder.
Lars Brandmand hædret
 
 
Veteranerne fra brandvæsnet i Ribe har væet på en vellykket tur til Ribes tyske venskabsby Güstrow.
Det blev en særdeles vellykket tur, hvor der var lejlighed til et besøg på brandstationen og en bytur bl.a. med besøg på slottet.
Lørdag aften var der fest med 120 deltagere, og den store overraskelse var, at Lars "brandmand" Nielsen fik en flot hædersbevisning.
Lars fik de tyske frivillige brandværns hæderstegn for hans store arbejde for samarbejde mellem brandværnene på tværs af grænserne.
Torsten Troelsen har taget disse billeder fra turen.
 
Der var orientering på brandstationen om materialet.
 
Som det ses, gik ingen sulten i seng - og slottet var en stor oplevelse i alt dets skønhed.
 
 
Flot koncert på brandstationen
 
 
(Søndag 16. oktober: Som et led i kulturnatten var brandstationen denne søndag aften hjemsted for tre koncerter med Big Band Ribe.
Bandet viste igen, at det er et særdeles velspillende orkester, og mange mennesker nød den gode musik.
 
 
i anledning af koncerten var brandbilerne kørt ud af garagen og erstattet af små cafeborde, hvor folk hyggede sig, mens de lyttede til den populære musik.
 
(Dette indlæg er kommet lidt sent på grund af tekniske problemer. Hjemmesiden er nu ok.)
 
Sad fast i kørestol
 
(Lørdag 8. oktober) En kørestolsbruger var natten til søndag meget uheldig. Vedkommende fik sit ene ben i klemme i kørestolens understel, og redderne fra en tilkaldt ambulance kunne ikke få personen fri.
Derfor blev indsatslederen ved brandvæsnet tilkaldt, og han kunne se, at det var nødvendigt at klippe kørestolens understel i stykker for at befri personen. En mand blev tilkaldt med sprøjten med klippeudstyr.
 
 
Det lugtede
  
(Torsdag 6. oktober) Der blev ikke brug for vand men ventillation, da brandvæsnet blev kaldt til Bøgealle.
I kælderen havde man været i gang med spraymaling, og dampene fra spraydåserne havde udløst brandalarmen. Dampene gav desuden en meget stærk lugt, så brandvæsnet sørgede for en kraftig ventillation af lokalerne.
 
Udhæng brændte
 
(Mandag 26. september) Meldingen lød på ild i et tag på et parcelhus, men helt så alvorligt var det heldigvis ikke.
Det viste sig, at der var gået ild i taget på en havestue, men en hurtig indsats fra brandvæsnet begrænsede ilden til udhænget. Ilden blev bekæmpet med et højtryksrør og et koben.
 
 
Ild i snitter
 
(Onsdag 21. september) Majshøten er for alvor gået ind, og der er travlhed rundt omkring på markerne for at få afgrøderne i hus.
Om det var travlhed, der var årsag til, at der gik ild i en finsnitter på en mark ved Sønderskiftevej, skal være usagt.
Fakta er dog, at maskinen udviklede alt for megen røg. Brandvæsnet kunne klare slukningen med et højtryksrør, men maskinen skal lige en tur på værksted, inden den igen kan høste majs.
 
 
Bilist i klemme
 
(Søndag 18. september) En bilist kunne søndag formiddag ikke komme ud af sin bil ved egen hjælp, da han skred ned i en godt to meter dyb grøft på Hillerup Engvej.
Brandvæsnet og en ambulance blev tilkaldt, men det viste sig, at bilisten kunne hjælpes ud af en siderude, så det var ikke nødvendigt at skære i bilen. Bilisten var tilsyneladende sluppet uskadt.
 
Systemet virker
 
(søndag 11. september) Brandvæsnet fik ikke færre end to gange søndag aften bevis for, at ABA-systemet (automatisk brandalarm) virker.
Først blev brandvæsnet kaldt til Bøgealle, hvor alarmen lød. Her var der ild i en frituregryde, og det lykkedes hurtigt at få bugt med ilden, så der skete begrænset skade.
Senere var det galt på Ribevej, hvor en mikroovn gav for meget røg.
Beboerne prøvede at tø et franskbrød op i mikroovnen, men når kendskabet til elektronikken er beskeden, kan det gå galt.
Her skete der heller ikke de tore skader, men begge gange virkede brandlarmen altså.
 
 
Naturen er knastør
 
(Fredag 9. september) At naturen netop nu er knastør, fik vi et tydeligt bevis på denne fredag eftermiddag.
Omkring en tønde land hede blev svedet af, da der opstod ild i lyngen tæt på Haderslevvej i den østlige del af kommunen.
Det tog brandfolkene omkring en time at få ilden slukket.
Heldigvis blev branden opdaget så tidligt, at den ikke nåede at udvikle sig yderligere.
 
 
Træ væltet og bål slukket
 
(Søndag 4. september) To gange søndag aften måtte brandvæsnet ud at køre.
Første gang var der tændt et bål i Gredstedbro, som skulle slukkes, og anden gang var et stort birketræ væltet ud over Rogaervej ved Tradsborg.
Her blev indsatslederen tilkaldt i første omgang, og han fik fat i et par mænd, der kunne save træet i stykker og få det ind til siden, så trafikken igen kunne glide normalt.
 
To biler stødte sammen
 
(Søndag 4. september) To biler stødte sammen og en person blev kvæstet ved et færdselsuheld på Hjortvadvej denne formiddag.
Meldingen lød på fastklemte, men da brandvæsnet nåede frem, var alle kommet ud af bilerne. Brandvæsnets indsats kunne således indskrænke sig til lidt oprydningsarbejde.
Den kvæstede blev i ambulance kørt til Sydvestjysk Sygehus. Umiddelbart  vurderet kun lettere kvæstet.
 
 
Solouheld med fastklemt
 
 
 
 
 
(Torsdag 1. september) Der var tale om et solouheld, da en bilist tidlig formiddag kørte i grøften på Ribevej mellem Egebæk-Hviding og Ribe.
Manden blev teknisk fastklemt, og Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe sendte en normal udrykning med frigørelsesværktøj. Desuden blev der sendt lægeambulance og ambulance til stedet.
Det var nødvendigt at klippe taget af bilen for at få føreren, der var alene i køretøjet, befriet. Hvor slemt bilisen var kommet til skade, var ikke kendt i skrivende stund.
Bilisten kom fra syd og af ukendte årsager mistede han herredømmet over bilen, der kørte tværs over hovedvejen og ned i grøften på den vestlige side. Bilen kurede omkring 25 meter hen i grøften, inden den standsede.
Ulykken medførte, at Ribevej/A11 var spærret i en lille times tid, mens brandvæsnet arbejdede på stedet.
 
 
 
 
To mænd fanget i højden
 
 
(Mandag 29. august) To mænd måtte reddes ned på jorden ved hjælp af stigevognen fra Sydvestjysk Brandvæsen i Esbjerg.
De to mænd var fanget i en lift over taget på en stor lagerbygning på Hjortlundvej.
De to mænd skulle op for at reparere taget, men netop som kurven på den lift, de sad i, nåede arbejdshøjden, ramte liftens arm en 60.000 kilovolt højspændingsledning. Kontakten med de mange volt har formentligt kortsluttet de elektriske systemer i liften, så kurven med mændene overhovedet ikke kunne bevæges, og dermed kunne de to mænd heller ikke komme ned ved egen hjælp.
Via mobiltelefoner fik de tilkaldt hjælp, og det medførte en større udrykning fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe og Esbjerg. Ribe mødte med tre køretøjer, og fra Esbjerg kom indsatsleder samt stor redningsvogn og stigevognen. Desuden kom der to ambulancer og et par biler fra politiet samt personale fra SE.
De to mænd fik heldigvis ikke stød - formentligt fordi vognen, liften var monteret på, stod på nogle kraftige gummihjul, der har udgjort en effektiv isolering.
Til gengæld var det nødvendigt at vente på, at strømmen i højspændingsledningen blev afbrudt, inden redningsarbejdet blev sat i gang.
Vel nede på jorden blev de to uheldige mænd kørt til observation på sygehuset.
Episoden medførte en del forstyrrelser i strømforsyningen med strømafbrydelser af kortere eller længere varighed til følge i flere områder omkring Gredstedbro og Ribe.
 
 
 
Ild i halmpresser
 
 
(Torsdag 25. august) En halmpresser skal en tur på værksted, inden den igen kommer ud at køre.
Under arbejde på en mark ved Koldingvej gik der ild i halmpresseren. Føreren var snarrådig nok til hurtigt at få traktoren spændt fra, og der skete derfor kun skade på halmpresseren. En smule stubmark blev også antændt, mend et lykkedes hurtigt at få ilden slukket.
 
Bil mod knallert
 
 
(Onsdag d. 24. aug.) Sammenstødet mellem en bil og en lukket trehjulet  knallert på cykelstien langs Tøndervej 3,3 km syd for Ribe medførte onsdag sidst på formiddagen en mindre forurening.
Den store knallert kom på cykelstien på vej mod nord, da en bil kørte ud fra en rasteplads, og de to stødte sammen. Knallertkøreren blev i ambulance kørt til sygehuset. I følge politiet med mindre kvæstelser.
Knallerten væltede ved sammenstødet, og det bevirkede, at lidt brændstof løb ud på cykelstien. Efter brandfolkene havde rejst knallerten, blev benzinen samlet op.
 
 
 
Knallert lækkede benzin i Kongeåen
 
 
 
(Torsdag den 18. august) En knallert blev torsdag aften bjærget fra Kongeåen ved Gredstedbro.
Et par unge mennesker havde observeret knallerten i åen, og da den lækkede benzin, blev brandvæsnet alarmeret.
Et par brandmænd måtte i vand til livet, for at få knallerten på tør grund igen. Hvor længe, den har ligget i vandet, er uvist.
Der er ikke sket nogen forurening af betydning.
 
Motor løb varm
 
(Torsdag den 18. august) Med to højtryksrør lykkedes det at stoppe en brand i en industribygning på Hjortlundvej, inden der skete de helt store skader. Kun omkring 1,5 kvadratmeter gulv brændte.
Meldingen lød på ild i en el-tavle, men det var motoren til et transportbånd, der var løbet varm og havde antændt noget støv. Herefter blev gulvet antændt, men en hurtig indsats fik stoppet ilden, inden det rigtig gik galt.
 
 
 
Markbrand bredte sig
 

 
(Onsdag den 17. august) Hvad der startede som en brand i en halmpresser på Gredsted Hedevej endte med at blive en større markbrand på en nyhøstet mark. Desuden gik omkring 1000 kvadratmeter uhøstet korn også op i flammer.
Indsatsleder Thomas Laugesen fortæller, at den halmpresser, hvor ilden opstod, faktisk ikke tog større skade.
Men fra halmpresseren bredte ilden sig til de lange rækker af halm, der lå på marken og endnu ikke var presset. Og herfra løb ilden god næret af den kraftige vind gennem et læhegn til det uhøstede korn.
For brandfolkene, der havde to sprøjter og en tankvogn på stedet, blev det en længere indats, der tog op mod tre timer.
 
 
 
 
Ild i ledning
 
(Fredag 29. juli) Hvad der lød alvorligt viste sig heldigvis at være en af de lette opgaver.
Meldingen lød på brand i campingvogn, men det viste sig, at der var tale om en overophedning i en oprullet elledning, som udviklede røg.
Problemet blev klaret af indsatslederen.
 
 
Stor ros til brandvæsnet efter brand i kendt Ribe-ejendom
 
 
(Torsdag 28. juli) Der var stor ros til Sydvestjysk Brandvæsen efter den voldsomme brand i den kendte Ribe-ejendom på hjørnet af Skolegade og Sønderportsgade, der tidligere har rummt Klubbens Hotel og som nu indeholder lejligheder, restaurationen 1811 og den nyrenoverede festsal.
Flere tilskuere har på Facebook rost brandvæsnet for den gode indats, og blandt andet roser Jan Poulsen brandvæsnet for godt samarbejde, selv om brandfolkene kom fra flere stationer.
Det lykkedes brandfolkene at hindre ilden i at brede sig til nabobygningerne. Tagetagen på bygningen udbrændte, og indsatsleder Kjeld Taumann fortæller, at der skete en del vandskade på 1. sal ligesom det var tilfældet i salen, da et vandrør sprang.
Det lykkedes brandvæsnet at få kontrol over ilden efter et par timers slukningsarbejde.
Ikke færre end 35 brandfolk var sat ind mod ilden. Det var folk fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe samt minutberedskabet fra SVJ i  Esbjerg, ligesom drejestigen herfra var tilkaldt. Desuden deltog brandfolk fra Bramming en overgang.
En enkelt person måtte køres til Sydvestjysk Sygehus til observation for røgforgiftning, mens seks personer i følge politiet blev evakueret fra den brændende ejendom.
Straks efter branden var slukket, gik personale fra firmaet til bekæmpelse af følgeskader, der var tilkaldt af Kjeld Taumann, igang med at stoppe følgeskaderne efter slukningsarbejdet og dermed minimere de allerede opståede skader på ejendommen.
Der er for tiden masser af turister i Ribe, og de mange udrykningskøretøjer samlede mange mennesker, så politiet og politihjemmeværnet måtte afspærre de tilstødende gader og sørge for plads til brandvæsnet.
 
 
 Fotos: René Jørgensen
 
Ild i historisk bygning
 
(Torsdag 28. juli) En hitorisk ejendom i Ribe, det gamle Klubbens Hotel, blev torsdag over middag ramt af en kraftig brand.
Ilden brød ud i et køkken på anden sal, og i skrivende stund er branden brudt gennem taget.
Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe har sendt alt disponibelt materiel og mandskab til stedet, og der er tilkaldt assistance bl.a. i form af en stigevogn fra Esbjerg.
Ejendommen ligger på hjørnet af Skolegade og Sønderportsgade og indeholder en række klublejligheder samt pub og restauration 1811 i stueetagen.
Mere om branden senere.
 
Røg i køkkenet
 
(Lørdag 16. juni) Under madlavning blev der spildt noget olie på en varm kogeplade, og det medførte udviklingen af en relativ kraftig os, der aktiverede brandalarmen. En god udluftning klarede problemerne.
 
Den gamle kan endnu
 
 
Der bliver kælet for den, og det kan den åbenbart godt lide, den gamle Ford A fra 1931, der tilhører brandmandsforeningen. I hvert fald er bilen stadig kørende.
Som alle ældre skal den tjekkes en gang i mellem, og det er den netop blevt hos Ribe Bilsyn, hvorefter Ford A'en igen kan bruges til de mange opgaver af mere eller mindre underholdende art, den bliver sendt ud på.
 
 
 
Brandalarmen virkede
 
(Fredag den 8. juli) Den automatiske brandalarm virkede helt efter hensigten denne fredag formiddag, da den lød i en lejlighed ved Ribevej. Og takket været alarmen slap et ægtepar med mindre røgskader i lejligheden.
Parret havde været ved at varme mælk, da de pludseligt måtte på sygehuset med et barn. Det betød, at gryden med mælk blev glemt på komfuret, og det udviklede sig til en del røgudvikling, som aktiverede den automatiske brandalarm.
Det lykkedes hurtigt brandfolkene at få slukket komfuret, fjernet gryden og luftet ud.
- Men vi kan konstatere, at systemet virker, fastslår indsatsleder Kjeld Taumann.
 
 
Ild i bil
 
(mandag den 4. juli) En bil, der ikke har været i brug i nogen tid, brød i aftes i brand på Toftlundvej. Ingen mennesker var i fare. En traktor stod tæt op af bilen, og her smeltede der noget plastik, inden brandvæsnet fik ilden slukket.
 
 
Kong Neptun kom på besøg
 
Kong Neptun var selvfølgelig også til maritim dag i Ribe
 
(Lørdag 2. juli) Selv kong Neptun kom på besøg, da der var maritim dag på Skibbroen i Ribe, og ud over havenes konge var der mange andre mennesker, der benyttede sig af lejligheden til at se, hvad der hørte fortidens maritime Ribe til.
Der blev demonstreret rebslagning, bådbyggeri med meget mere, og en frisk fanget fisk kunne også købes på auktion.
Sydvestjysk Brandvæen i Ribe var repræsenteret med redningsbåden og den store Unimog, og ikke mindst sidstnævnte vakte stor interesse hos det både yngre og lidt ældre publikum.
 
En kop kaffe blev der også tid til ind i mellem besvarelse af spørgsmål fra de mange gæster på Skibbroen.
 
 
 
Ild i affald
 
De sidste dages regn sammen med aftenens kraftige nedbør betød, at ilden udviklede ret kraftig røg.
 
(Fredag 1. juli) Meldingen lød meget alvorlig, idet den gik ud på, at der var ild i en plantage kun 20 meter fra en stald med 150-200 kalve, og at der var meter høje flammer.
Det viste sig dog heldigvis, at virkeligheden var knapt så alvorlig, som meldingen lød.
Der var gået ild i noget affald, der lå inde i en bevoksning med store grantræer og ganske rigtigt tæt på en stald med kalve.
Både Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe og Arnum Frivillige Brandvæsen blev sendt til stedet, og det lykkedes meget hurtigt at få bugt med ilden, så hverken dyr eller mennesker kom noget til.
Afstanden til stald og lade var også så stor, at der ikke umiddelbart var fare for, at ilden skulle brede sig.
De to brandvæsner måtte i øvrigt køre til branden gennem en meget kraftig tordenbyge, der nedsatte sigtbarheden betydeligt.
Branden blev slukket med et par højtryksrør.
 
Både Ribe og Arnum blev tilkaldt.
 
 
 
Samarbejdet er indøvet og fungerer
 
 
Ved større og store redningsaktioner er samarbejde mellem forskellige instanser af største vigtighed, og gennem fire øvelser er samarbejdet mellem SAR, kystredningstjenesten i Esbjerg, Falck i Oksbøl og Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blevet afprøvet.
At det er de tre instanser, der har været med i øvelsen skyldes, at det er dem, der har bådberedskabet i hele området.
Øvelserne forløb i Ho Bugt, og baggrunden var meldingen om en forsvunden kajakroer.
På land kunne publikum følge med i den store aktivitet måde både og andet materiel i området, og til søs kunne samtlige deltagere konstatere, at øvelserne forløb rigtig fint og at samarbejdet fungerer godt.
Som Leif Erichsen fra Falck sagde til JydskeVestkysten, glædede han sig over, at beredskabet og samarbejdet fungerer godt, og det samme konstaterer formanden for Ribe Brandmandsforening, Søren Christensen.
 
Øvelse gør mester
 
Øvelse gør mester, siger et gammelt ord.
Sandheden i det kender man hos firmaet Toyota Louis Lund.
Det gælder både, når man skal sælge, vedligeholde og reparere biler, og det gælder, når viden om førstehjælp skal holdes vedlige eller indøves.
Derfor har mandskab fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe været hos det store bilfirma for dels at vedligeholde personalets viden om førstehjælp og dels at indføre nye medarbejdere i den kunnen at kunne yde hjælp, hvis uheldet er ude.
Personalet har tidligere fået undervisning i førstehjælp og frigørelse af kvæstede fra en ødelagt bil. Denne aften koncentrerede undervisningen sig i førstehjælp.
 
 
 
 
Lærdommen blev genopfrisket
 
 
(Lørdag 25. juni) For at forberede de frivillige, de såkaldte hold4-gutterne, på, at de "træder i sommervagt" og kører med på lige fod med de deltidsansatte folk, så har vi haft en øvelses i dag.
De frivillige er alle uddannede brandmænd, og øvelsen havde til formål at træne allerede indlært viden.
- Vi har øvet og trænet i de situationer, som de kan komme ud for i løbet af sommeren. Førstehjælp og bårehåndtering. Frigørelsesværktøj. Slangeudlægninger. Røgdykning. Pumper og Rutinekørsel.
 
"Lillebror" hjælper "storebror" fri.
 
 
- Og lige en uplanlagt øvelse i en fastkørt Sprøjte.
- Vi havde en super dag. Alle mand gav alt hvad de havde i sig for at pudse deres færdigheder af, til når det bliver alvor.
- Teamwork på aller højeste niveau, fortæller en af øvelsens ledere, Tommy Beyer.
 
"Patienten" frigøres og reddes ud - og transporteres til behandling.
 
Bål forveklet med brand
 
(Søndag 25. juni) Selv om det regner kan en lun sommeraften godt bruges til andet end at sove i.
Det havde en gruppe unge mennesker fundet ud af, og de hyggede sig bl.a. med at tænde et bål, der sendte nogle høje flammer mod nattehimlen.
En forbipasserende opfattede det som om, der var ild i et kolonihavehus og alarmerede brandvæsnet. Brandfolkene kunne hurtigt konstatere, at det kun var bålet, der brændte. Det blev til gengæld slukket, da det er ulovligt at brænde bål efter mørkets frembrud.
 
Musik og fest
 
 
(Torsdag 23. juni) Den gamle Ford A har været med til mangt og meget, og denne dag var det fest og musik, den deltog i.
Med Egon Grosen ved "roret" kørte brandbilen med, da studenterne fra handelsgymnasiet fejrede den nyligt overståede eksamen med et optog fra Odins Plads til handelsgymnasiet, og her sørgede bl.a. Thomas Hauger for den musikaslke ledsagelse.
 
Ild i ukrudt
 
(Mandag 20. juni) I følge politiet var det en afbrænding, der mandag formiddag antændte noget bevoksning inde i den gamle remise ved Seminarievej.
Ilden udviklede nogen røg, og Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe fik hurtigt bugt med ilden, før der skete nogen skade.
 
Kvinde kvæstet
 
 
 
(Søndag 19. juni 2016) En yngre kvinde blev kvæstet ved et færdselsuheld tidligt søndag morgen på Ravningsvej ved Villebøl.
Kvinden mistede herredømmet over sin bil under kørsel på Ravningvej mod øst. Bilen kørte i grøften og trilede rundt, inden den landede på taget.
Kvinden var teknisk fastklemt og den mindre personbil måtte skæres op af mandskab fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe for at få kvinden ud.
Hun blev på stedet tilset af en læge fra lægeambulancen inden hun af Bios blev kørt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
 
 
Gasledning blev brudt
 
Indsatsleder Thomas Laugesen (t.h.) kunne med måleudstyr konstatere, at der var tale om et meget lille gasudslip, og brandvæsenet kunne nøjes med at stå stand by, til Dong fik hullet lukket.
 
Under gravearbejde til et hus på Tangevej, opstod der et brud på en gasledning, og Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev tilkaldt på grund af eksplosionsfare.
Der var dog tale om et meget lille brud, og brandvæsnet kunne nøjes med at stå stand by indtil personale fra Dong kom til og fik bruddet lukket.
 
Vejret er dejligt, og naturen er meget tør

Den seneste tids tørke har gjort naturen meget tør, og Sydvestjysk Brandvæsen opfordrer derfor til yderste forsigtighed ved brug af åben ild.

Sydvestjysk Brandvæsen anbefaler følgende:

Smid ikke cigaretskodder ud af bilvinduet; en glød fra en henkastet cigaret er nok til at starte en brand
​Når du parkerer bilen i områder med græs, bør du sikre, at græsset ikke er så langt, at det rører ved bilens varme katalysator
Tænd ikke bål i naturen
Efterlad aldrig en tændt grill
Ved brug af engangsgrill bør du sikre dig, at grillen står på et ikke brandbart materiale
Undlad brug af ukrudtsbrænder
Efterlad ikke flasker i naturen. En flaske kan i varmen virke som et brændglas
Undgå rygning i skove og naturområder
Sydvestjysk Brandvæsen ønsker en fortsat god og beredskabsmæssig sikker sommer.

Jens Mølgaard
Beredskabschef
 
 
Travl weekend for stationen i Ribe
 
(Lørdag/søndag 28./29. maj) Det blev en travl weekend for personalet ved Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe.
De startede lørdag formiddag med en anmodning om assistance til Bramming, hvor der var meldt om brand i den lokale foderstofforretning. Meldingen lød på, at ilden var gået gennem taget.
Det viste sig dog at være knapt så dramatisk. Der var tale om ild i et motorrum, og den blev hurtigt slukket.
Natten til søndag var der, som du kan se under disse linjer, ild i en hæk ved et parcelhus i Ribe.
Søndag formiddag blev bådholdet kaldt til en mulig drukneulykke i Allerslev Å ved Esbjerg. En elekrisk knallert var fundet ved åen, og man frygtede, at ejeren var faldet i vandet. Vedkommende blev dog fundet i god behold.
Og søndag sidst på eftermiddagen gik turen til Hviding til en automatisk brandalarm, hvor der dog ikke var ild.
 
 
Ild i affald
 
(søndag den 29. maj) Ild i en affaldsbunke, der havde bredt sig til en hæk på Syrenvej, fik tidligt søndag morgen en forbipasserende til at tilkalde brandvæsnet.
Da brandfolkene kom frem, var der kontrol med tingene. Husets ejer havde selv slukket ilden med en haveslange.
 
 
Ikke koldt på toppen
 
 
(Lørdag den 21. maj) Det siges, at der er koldt på toppen. Det passer nu ikke i alle tilfælde, og det kan medlemmer af Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe skrive under på.
I hvert tilfælde er der ingen tvivl om, at de brandfolk, der i fuld indsatsuniform tog turen op til toppen af Borgertårnet, havde det ganske varmt. Til gengæld kunne de nyde en smuk udsigt og konstatere, at der også er vandtryk nok på slangerne selv i højderne.
Turen op til domkirkens højeste punkt var et led i en daglang øvelse, som brandfolkene var på og som bød på mange forskellige aktiviteter.
 
 
 
Brandvæsen vandt skydning
 
Den flotte pokal, der nu i et år er i brandmændenes varetægt.
 
At bandfolkene i Ribe kan redde menneskeliv og værdier samt slukke brande, er en kendt sag. At de også kan skyde, ved måske de færreste. Men det er ikke desto mindre tilfældet.
Brandfolkene har deltaget i den traditionelle femkantsskydning, der hvert år i marts arrangeres af Ribe Skyttekreds, og i år blev det de lokale brandfolk, der løb med sejren sammenlagt foran Ribe Skyttekreds.
Deltagere i femkantskydningen er ud over de to nævnte hold Ribe Jagtforening, De Danske Forsvarsbrødre og Ribe Politikorps.
De individuelle resultater for brandmændene blev:

Dennis Rohde 140
Thomas Laugesen 135
Søren Christensen 134
Teddy Hansen 130
Henrik Caspers 129
Allan Olsen 127
Tommy Beyer 127
Egon Grosen 126
Lars Andersen 125
Normann Nielsen 123
1296
Grzegorz Ostrowski 123
Frode Beyer 118

Dennis Rohde blev den samlede vinder i kategorien ”med albuestøtte”.
 
 
 
Ild i transformator
 
 
(tirsdag 17. maj) Meldingen lød på ild i en transformatorstation på Klydevænget, men da brandfolkene nåede frem, var det dog så som så med ilden. Til gngæld stod dørene til den mandshøje transformatorstation åben, og det lugtede ganske svedent fra transformatoren.
Brandfolkene blev ved tranformatoren, til teknikere fra Syd Energi kom til og kunne sikre tranformatorstationen og foretage den nødvendige reparation. En kendsgerning var nemlig, at strømmen på store dele af Nørremarken en kort overgang var afbrudt.
Meget tyder på, at der er sket en mindre eksplosion i stationen.
En nabo fortalte, at der lød et højt knald, og da de kom ud på gaden, kunne de se, at dørene til transformatoren var blæst op formentligt som følge af en eksplosion i stationen.
 
 
 
Festen kom godt i gang trods vejret
 
 
Selv om vejguderne bestemt ikke var med arrangørerne, kom Tulipanfesten i Ribe og dermed åbent hus-arrangementet på brandstationen godt fra start.
De børn og voksne, der besøgte brandstationen, hyggede sig gevaldigt, og ikke mindst den hoppeborg, der var sat op i garagen, var et tilløbsstykke.
På grund af vejret var borde og bænke trukket ind i garagen, og her kunne forfriskningerne nydes i fulde drag i ly for vejr og vind. Det benyttede mange sig af, og det var tydeligt, at dagens byger fik folk til at søge i ly på brandstationen.
Arrangementet fortsætter i dag, søndag, og mandag.
 
 
 
 
 
 
Tre mænd kom på arbejde
 
 
(Lørdag 14. maj) Der måtte bruges store mængder vand, da tre mænd fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe denne nat til lørdag skulle slukke en brand i en større affaldsstak ved Koldingvej.
Meldingen om branden kom lige efter midnat som en helt stilfærdig telefonmelding til indsatsleter Michael Friis, og via telefonen fik han fat i et par brandfolk. Sammen satte de i en brandbil kursen mod den brændende affaldsstak ved Koldingvej.
Der var ingen fare for mennesker, dyr eller huse, men det tog et par timer og masser af vand at få bugt med ilden, der havde godt fat i det tørre affald.
 
 
 
 
 
 
 
Traktor udbrændte
 
Brandfolkene havde et større arbejde med at slukke ilden i traktoren og med efterslukningen.
 
(Onsdag 11. maj)Føreren af en traktor, der onsdag middag udbrændte i Råhede Enge, var ikke uden galgenhumor. Som han sagde, da brandfolkene slukkede de sidste rester ild i traktoren: Ja, så er det forårsarbejde færdigt for i dag.
Landmanden var i gang med at pløje i engene vest for Råhede, da han så en fin, hvid røg stige op fra traktorens motorrum.
Han åbnede motorhjelmen, og så, at røgen kom fra motoren, og lige pludseligt stod der klare flammer op fra maskinen.
Landmanden ringede omgående til alarmcentralen, men traktoren var hurtigt omspændt af flammer, og den udbrændte. Det gik meget hurtigt, forklarede han.
 
 
 
 
Kompostbunke antændte træer
 
 
(Tirsdag den 10. maj) Ild i en kompostbunke antændte sent på eftermiddagen nogle træer på Lustrupvej i Lustrup, og da kompostbunken og træerne stod relativt tæt på en bygning, blev brandvæsnet tilkaldt.
Med to højtryksrør lykkedes det dog hurtigt at få ilen slukket, og der skete ingen skader på bygninger. Et par træer blev dog godt svedet.
 
Beredskabet på plads
 
 
(Mandag den 9. maj) Det lugtede en smule af gas, men ellers var der intet usædvanligt at bemærke, da Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev kaldt til gasudslip på Valdemar Sejrs Alle mandag middag.
Under gravearbejde var der opstået lækage på en gasledning, og brandvæsnet opretholdt beredskabet på stedet på grund af eksplosionsfare, indtil teknikere fra DONG havde fået lukke for gasforsyningen.
 
 
 
Staldloft ødelagt
 
 
(Lørdag den 7. maj) Loftet hen over en hstestald på en gård på Sommervej blev lørdag eftermiddag ødelagt af en brand.
Det lykkedes brandvæsnet at hindre ilden i at brede sig, selv om der lå en hel del fintsnittet halm på loftet.
Da der var kontrol over ilden på loftet, måtte halmen forkes ud på gårdspladsen, hvor branfolkene kunne foretage den endelige slukning. Det tog flere timer, inden brandvæsnet kunne køre hjem igen.
Ved brandvæsnets ankomst blev der indsats to røgdykkerhold med højtryksslanger for at slukke ilden på loftet, og senere blev der lagt en c-slange ud til slukning af ilden fra gårdsiden, ligesom det også var nødvendigt på et tidspunkt at lægge en c-slange op på loftet, da det kneb, at højtryksslangerne kunne nå hele vejen.
For at sikre tilstrækkeligt med vand til slukningen tilkaldte indsatsleder Thomas Laugesen tankvognen fra Bramming, der sammen med tankvognen fra Ribe sørgede for vandforsyningen.
 
 
 
 
Udestue blev ødelagt
 
 
 
(Fredag den 29. april) En udestue udebrændte, ligesom der skete skade på en del af et parcelhus på Lillemosevej i Egebæk. Skaden ramte en lille del af husets tag, ligesom der skete mindre sod- og vandskade i et loftsrum og et underliggende værelse.
Det hele skete natten til fredag.
Ilden er formentligt opstået i udestuen, og den blev opdaget af husets beboere, der lugtede røgen lige inden husets røgalarmer gik i gang.
Indsatsleder Thomas Laugesen fortæller, at husets ejer selv bekæmpede ilden med vand fra en haveslage, indtil brandvæsnet kom til. Det lykkedes hurtigt brandfolkene at få bugt med flammerne, der lige havde nået at brede sig til taget.
På taget var der solceller, og de blev også lidt beskadiget af branden. Slukningsmæssigt voldte de ingen problemer, da branden opstod i nattemørket, og derfor producerede socellerne på det givne tidspunkt ingen strøm.
Hele indsatsen varede et par timer.
 
Ilden er efter al sandsynlighed opstået i udestuen, der er bygget sammen med huset. Herfra fik ilden fat i husets tag, men det lykkedes hurtigt for brandfolkene at få flammerne nedkæmpet.
Huset er forsynet med solceller på taget, og de blev også beskadiget ved branden. Solcellerne voldte ikke problemer for slukningsarbejdet, da branden opstod medens det var mørkt og cellerne derfor ikke producerede strøm.
Det var husets beboere, der opdagede ilden, da det lugtede brændt, og indatsleder Masser af røg
 
(Lørdag 16. april) Der var masser af røg men ingen ild, da Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe natten til lørdag en halv time efter midnat blev kaldt til Ribe Katedralskoles bygninger i Sviegade.
En rude var knust, og ud væltede røgen. Det så forbipasserende, der alarmerede brandvæsnet.
Det viste sig, at ruden var knust formentligt i et forsøg på indbrud, men en røgkanon i lokalet gik i gang, og det var den, der sendte røgen ud på gaden.
- Men det er fint, at de forbipasserende slår alarm, siger indsatsleder Michael Friis.
 
 
 
Gastruck brød i brand
 
 
Under kørsel på Kærbølvej gik der lørdag middag ild i en gasdreven truck.
Ilden bredte sig hurtigt til hele trucken, men det lykkedes førreren at få gasflasken med drivmiddel fjernet fra trucken, inden ilden nåede flasken.
Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe fik hurtigt brugt med ilden, men trucken kommer næppe ud at køre igen.
 
 
 
De lokale slukkede branden
 
( Onsdag 6. april) En campingvogn udbrændte og en anden blev varmeskadet, men det lykkedes de stedlige brandfolk at hindre ilden i at udvikle sig yderligere denne nat på Mandø.
Politiet formoder, at det er en elektrisk varmeovn i den udbrændte campingvogn, der er åragen til branden.
Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev alarmeret men kom ikke i aktion.
- De lokale brandfolk på Mandø havde syr på situationen, så der var jo ingen grund til at trække i håndtag nummer to og sende materiel endsige en helikopter til Mandø. Da alarmen lød, var vandstanden høj men faldende. Men der var ingen grund til, at vi kørte til Mandø og eventuelt fik skader på materiellet blot for at konstatere, at ilden var slukket, som indsatsleder Kjeld Taumann siger.
Ingen personer kom noget til ved branden.
 
Fastklemt kom selv ud
 
(Mandag 4. april) Meldingen lød på, at en bilist sad fastklemt i sin bil efter et solouheld på Koldingvej nær Baungaard øst for Ribe.
Da Sydvestjysk Brandvæsn fra Ribe nåede frem,  var bilisten ved egen hjælp kommet ud af bilen, og i følge politiets oplysninger var han sluppet med nogle knubs.
Uheldet skete, da bilisten mistede herredømmet over sin bil, der trillede rundt.
Brandfolkene kunne returnere uden at komme i arbejde.
 
To litauere fanget i bilen i Vadehavet
 
 
(Søndag d. 27. marts) Et par litaueres besøg på Mandø påskedag fik en for dem noget dramatisk afslutning. Bilen, de var kørende i, gik på vej til fastlandet i stå på Låningsvejen ved højvande.
Litauerne ringede til deres danske arbejdsgiver og forklarede ham situationen. Af frygt for litauernes helbred kontaktede arbejdsgiveren alarmcentralen, der sendte Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe til Ebbevejen med en indsatsleder plus tre brandfolk og en båd.
Vandet var faldende, men det lykkedes at sejle en brandmand ud til de nødstedte. Han kunne berolige dem og blev ved dem, indtil de alle kunne komme sikkert i land i en bil.